EL-LASTEBILER: Utslippene fra næringstransport må ned, for eksempel ved at langtransporten etter hvert går over til elektriske lastebiler slik som denne fra Tesla. Næringslivet og regjeringa er nå i forhandlinger om tiltak for å hjelpe næringslivet på vei mot lavere transportutslipp. Foto: Alexandria Sage / File Photo /NTB Scanpix
EL-LASTEBILER: Utslippene fra næringstransport må ned, for eksempel ved at langtransporten etter hvert går over til elektriske lastebiler slik som denne fra Tesla. Næringslivet og regjeringa er nå i forhandlinger om tiltak for å hjelpe næringslivet på vei mot lavere transportutslipp. Foto: Alexandria Sage / File Photo /NTB ScanpixVis mer

Full krangel om klimatiltak i trafikken

- Forferdelig passivt, sier Senterpartiet og beskylder regjeringa for ikke å stole på næringslivet.

- Dette er en «no-brainer», sier fungerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid til Dagbladet.

Både næringslivet, som Almlid representerer, politiske motstandere og miljøorganisasjonen Zero, stiller seg fullstendig uforstående til Klima- og miljøminister Ola Elvestuens siste utspill om et potensielt svært viktig tiltak for å redusere norske klimagassutslipp.

Uenigheten dreier seg om et såkalt «CO₂-fond» for næringslivet, som skal sette fart i overgangen til kjøretøy med null eller lave utslipp for næringstransporten i Norge.

CO₂-fondet inkluderer ifølge NHO potensielt alt fra små varebiler, til semitrailere, fiskebåter og innenriks luftfart.

Det pågår for tiden forhandlinger mellom næringslivsorganisasjoner og staten om hvordan et slikt fond kan organiseres.

Næringslivet ønsker å administrere et CO₂-fond selv, mens Ola Elvestuen nå har sagt at regjeringen mener det bør legges det under statlig styring.

- Veldig rart

- Det er en byråkratisk ordning, og vi veit at næringslivet ikke vil ha det. Jeg forstår ikke hvorfor Elvestuen er så avvisende. Jeg synes det er forferdelig passivt, sier Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Myhrvold sier han tolker det som at Elvestuen ikke stoler på næringslivet.

- Og det synes jeg er veldig rart. Særlig når dette kommer fra en regjering der også Høyre og FrP er med, sier Myhrvold.

Ambisiøse mål

Å etablere et CO₂-fond ble vedtatt i statsbudsjettet for 2017, med ambisjon om at fondet skal bidra til årlige utslippskutt tilsvarende rundt fire prosent av Norges nåværende årsutslipp.

Norge er allerede verdensledende på bruken av el- og hybridbiler, men foreløpig er det hovedsakelig personbiler.

Dersom Norge skal nå det svært ambisiøse målet om å kutten halvparten av klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030, er også næringstransporten nødt til å gå over til null- og lavutslippsløsninger.

Målene i Nasjonal transportplan er at i 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy. I 2030 skal også tyngre varebiler, 75 prosent av langdistansebusser og halvparten av nye lastebiler være utslippsfrie.

- De målene nås ikke uten kraftige nye virkemidler, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero.

Vil styre fondet selv

Næringslivets ønske er å inngå en avtale med myndighetene der de juridisk forplikter seg til «konkrete ambisiøse utslippskutt». Til gjengjeld ønsker de å slippe å betale CO₂-avgift på drivstoff, og i stedet betale en tilsvarende «medlemsavgift» til CO₂-fondet.

Næringslivet selv vil administrere CO₂-fondet, og så dele ut penger til tiltak som gir lavere utslipp fra næringstransporten.

Dette er den samme modellen som «NOx-fondet», som ble etablert for å få ned luftforurensningen fra nitrogenoksider, og regnes som en suksess.

- Næringslivet er villig til å ta en stor forpliktelse som hjelper regjeringen å nå målene de har satt, og vil gi løfter om utslippskutt. CO₂-fondet kan gi store utslippsreduksjoner til en moderat kostnad for staten, sier Ole Erik Almlid i NHO.

- For meg er det vanskelig å forstå dersom regjeringen sier nei til dette. Det vil vi synes er litt rart, sier Almlid i NHO.

På et skriftlig spørsmål i Stortinget fra Myhrvold i Senterpartiet, svarte Elvestuen i forrige uka at «Regjeringen mener at et eventuelt CO₂-fond bør administreres over statsbudsjettets utgiftsside og administreres av Enova», skrev Elvestuen.

Enova er et statlig foretak, som hvert år gir over to milliarder kroner i støtte til bedrifter og privatpersoner, for energieffektivisering, grønne løsninger og utslippskutt.

- Vi har god erfaring med Enova, men det vil gi en helt annen forpliktelse og et helt annet eierskap til det å kutte utslipp, dersom næringslivet får administrere CO₂-fondet på egen hånd, sier Almlid

- Tynt med initiativer fra Elvestuen

Også Marius Holm i Zero mener Elvestuen foreslår en dårlig løsning.

Holm mener Enova fungerer «svært godt til store komplekse pilotprosjekter», men dårlig på «masseutrulling av teknologi», som for eksempel elektriske varebiler.

- Det vil gi en helt annen drivkraft hvis næringslivet har signert en avtale, og vet at de er nødt til å levere, sier han.

Holm mener dessuten at det handler om Elvestuens troverdighet som klima- og miljøminister.

- Han har vært minister siden januar, og foreløpig er det svært tynt med initiativer på klimapolitikk. Det er knapt nok noe. Det er en situasjon Venstre ikke kan leve med, og her har Elvestuen en fantastisk mulighet til å gjøre en forskjell.

- Dersom næringstransporten i Norge til går over til nullutslipp, vil det i tillegg til å redusere utslippene i Norge, bidra til å skape et sug i markedet som igjen vil presse produsentene til å satse mer på den typen kjøretøy. Det kan gi globale ringvirkninger, og en sånn mulighet kommer ikke Ola Elvestuen til å få mange av, sier Holm.

- Holm burde vite bedre

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er for tiden i New York i forbindelse med FNs høynivåuke.

Statssekretær Atle Hamar sier at de ikke har konkludert i saken om CO₂-fond og at de ønsker å fortsette dialogen med næringslivet.

- Å få ned utslippene fra næringstransport er veldig viktig for å nå klimamålene våre, og vi må jobbe videre med tiltak rettet mot næringslivet, sier han.

- Jeg vet det er ulikt syn på hvor effektivt Enova vil være, men i alle andre sammenhenger er det et særdeles effektivt organ for å forvalte tiltak for utslippskutt rettet mot næringslivet.

Hamar avviser Ole André Myhrvolds påstand om at regjeringa ikke stoler på næringslivet.

- Vi har daglig kontakt med næringslivet om det grønne skiftet, ikke minst gjelder det maritim sektor, som er den mest innovative delen av næringslivet. Innovasjonen der skjer gjennom en tett kobling mellom politikk, statlige virkemidler og private initiativ, og det hadde vi ikke fått til uten at næringslivet har tillit til oss, og vi til dem.

- Utspillet fra Myhrvold føyer seg inn i en rekke utspill der Senterpartiet i opposisjon forsøker å skape mest mulig konflikt, sier han.

Hamar reagerer også sterkt på Marius Holms uttalelse om at det knapt nok har vært klimapolitiske initiativer fra Ola Elvestuen siden han tok over statsrådsposten i januar.

- Det er utrolig spesielt at det kommer fra Marius Holm. Han burde vite bedre, sier Hamar.

- Vi fører en meget ambisiøs klimapolitikk på vegne av regjeringa, der vi faktisk oppnår klimakutt, og har tatt initiativer i flere sektorer.

Hamar nevner blant annet satsingen på grønn skipsfart, fossilfrie byggeplasser og skogforvaltning.

- Det skjer en voldsom innovasjon i flere sektorer, kraftig understøttet av politikken vi fører herfra. Påstanden fra Holm er verken berettiget eller godt nok begrunnet, så det vil jeg sterkt imøtegå.