Full oljealarm ved John R.

TROMSØ/OSLO (Dagbladet.no): Et oljeflak på 5 ganger 5 kilometer har lekket fra det grunnstøtte lasteskipet John R. utenfor Tromsø. SFT jobber på spreng under vanskelige forhold for å forhindre en naturkatastrofe. Et Orion-fly har observert et oljeflak ved det grunnstøtte lasteskipet. Det er 5,5 kilometer langt og like bredt. Flaket med tjukkolje er på vei nordover.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SFTs skip Oljevern 02 bekrefter overfor Dagbladet.no at det store oljeflaket strekker seg ut fra John R.

- Det strekker seg fra skipet og 5-6 kilometer i nordøstlig retning, sier operasjonsleder Ole Kristian Bjerkemo i SFT.

De har ni større fartøy på stedet, men det grunne vannet gjør arbeidet vanskelig. Flere mindre skip er tilkalt for å bistå.

- Vi har lenser i sjøen allerede for å få opp oljen, og vi jobber med å få ut flere. Det vil bli tatt stilling til om vi skal bruke de store lensene på kystvaktfartøyet Stålbas, sier Bjerkemo til Dagbladet.no.

Dieseloljetanken skal ifølge distriktssjef Knut Kristiansen i Sjøfartsdirektoratet inneholde om lag 40-50 tonn dieselolje.

Selve tankene, med store mengder bunkersolje, ligger høyere oppe i skipet, og disse skal inneholde til sammen 510 tonn olje. Begge bunkersoljetankene skal være intakte.

Analyserer naturen

Et skip med nødlosseutstyr er på vei til det havarerte bulkskipet «John R». Lossingen vil tidligst starte klokka 20 i dag, melder Sjøfartsdirektoratet.

Nødlosseutstyret blir fraktet av skipet «Oljevern 02», som tilhører Statens forurensningstilsyn, skriver NTB.

Tankskipet «Trollskald» er innleid for å ta imot oljen. Kystvaktskipet «Tromsø» vil også være i beredskap under nødlossingen.Foreløpig flyter oljeflaket langs kysten. Dersom vinden snur og fører oljen mot land, vil det føre til store skader på naturen.

SFT følger værmeldingene med argusøyne. Akkurat nå skaffer de opplysninger om naturen i området for å være forberedt på det verste.

- Vi har fått opplyst at det ikke foregår fiske i dette området på denne tida av året, sier Bjerkemo.

Det var et av Forsvarets fly som oppdaget oljeflaket tidligere i dag. De vil forsøke å estimere hvor mye olje som har sluppet ut av John R. Vanskelige lysforhold gjør oppgaven nær umulig.

Flere skip på vei

SFT har ikke avgjort hvordan de skal forsøke å berge det 215 meter lange lasteskipet som gikk på grunn i går ettermiddag. De har folk om bord som analyserer skadene på skipet og hvilke bergingsmuligheter som finnes.

Oberstløytnant John E. Lien opplyser at kystvaktskipet KV Tromsø er på vei til havaristedet.

- Flere fartøy er på vei. KV Tromsø har god oljevern-beredskap, sier Lien til Dagbladet.no.

Representanter fra Sjøfartsdirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT), samt to av mannskapet på det havarerte lasteskipet «John R» utenfor Troms, tok seg tidligere i dag om bord i skipet.

- Vi vet foreløpig lite om tilstanden inntil vi har fått en rapport. Været og dårlig sikt i området er et problem, sa Tom Hansen i SFT i formiddag.

Tre måker tilgriset av olje

I natt har kystvaktskipene Lofothav og Stålbas og SFTs Oljevern 02 patruljert området rundt John R. som står på et skjær 3,5 nautiske mil vest for Grøtøy i Troms.

De hadde ikke funnet drivende olje, men Lofothav oberserte i går kveld tre måker tilgriset av olje.

- Observasjonen av tilgrisete måker tyder på at det er olje i vannet, men vi kommer ikke til på innsiden av havaristen mot land, der oljesølet eventuelt kan observeres i pålandsvind, sa beredskapsrådgiver John Robin Nilsen i Sjøfartsdirektoratet i natt.

Det er 620 tonn tung bunkersolje, 71,8 tonn dieselolje og 10 tonn smøreolje om bord i skipet.

Redd for at oljen skal lekke ut

Sjøfartsdirektoratet forberedte nødlossing av oljen, og har tilkalt nødlosseutstyr fra Bodø, som vil var framme i Tromsø i formiddag. Først når omfanget av skadene er kartlagt, kan avgjørelsen om nødlossing tas.

- Vi tar sikte på å få tømt skipet for olje, men vet ikke når vi kommer i gang med dette arbeidet. Først må mulighetene for nødlossing kartlegges, sa Nilsen til NTB.

SFT blir fortløpende orientert av Sjøfartsdirektoratet og kystvaktfartøy i området.

- I alt dreier det seg om betydelige mengder olje, sier overingeniør Magne Grønbech i Sjøfartsdirektoratets avdeling i Tromsø som er om bord i «Oljevern 02» på havaristedet.

Traff skjær i høy sjø

Skipet har ikke slagside og ligger stabilt, men baugen står høyt. Maskinrom og lasterom tok inn vann da skipet grunnstøtte. Skipet var på vei fra Liverpool til Murmansk for å hente en kull-last som skulle til Brindisi i Italia.

Kapteinen klarte ikke å rette opp det 215 meter lange skipet da det grunnstøtte.

- Ut fra GPSen, var posisjonen vår riktig. Men sjøen var så høy at vi traff skjæret. Det var ingen sikt, sa kaptein Khundelwal til Dagbladet.no rett etter at han landet på Langnes flyplass.

Hele mannskapet på 26 mennesker ble brakt til SAS-hotellet i Tromsø. Kapteinen om bord på det havarerte bulkfartøyet er indisk, mens 18 av mannskapet er filippinere. I tillegg besto mannskapet av 2 russere, 2 ukrainere og 3 personer fra Moldova.

Enormt skip

Den 215 meter lange båten heter John R. og er Kypros-registrert. Skipet er bygget i 1983 og drives av greske Transmed Shipping Ltd i Aten, og er klasset i Maritime Register of Russia. Det grunnstøtte nordvest for Rebenesøy ved Tromsø like før klokka 13.

- Vi fikk nødmeldinga klokka 12.53 via Bodø Radio, og satte umiddelbart i gang et stort apparat, sier Sten Rune Nicholaisen ved Hovedredningssentralen.

De 26 om bord ble heist over i helikoptre og fraktet i land. Den store utfordringa nå blir å få skipet vekk fra skjæret.

- Det blir en stor aksjon når vi skal forsøke å berge det digre lasteskipet. Det er 215 meter langt, 32 meter bredt og 12 meter djupt. Det har en dødvekt på 52 000 tonn, pressetalsmann Geir Mortensen ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge i Bodø til Dagbladet.no.

<B>FLØY I SIKKERHET:</B> Hele mannskapet på 26 mennesker ble fraktet med redningshelikoptre.
<B>REDDET:</B> Mannskapet ble innlosjert på SAS-hotellet i Tromsø.
MILJØBOMBE: Dette bildet av det grunnstøtte skipet ble tatt fra lufta i ettermiddag. Nå foregår det et kappløp mot tida om å få sikret oljen om bord før den sviner til sjøen.
STOR LASTEBÅT: Skipet er 215 meter langt og har en dødvekt på 52 000 tonn. Det kan bli vanskelig å dra det av skjæret.
<B>HØY SJØ:</B> Kaptein Khundelwal sier at årsaken til grunnstøttingen var kraftig uvær i området.