Full ordkrig om overvåkning

Norsk byråkrati slenger spydigheter mot amerikanerne i overvåkningssaken. Materialet, som var unntatt offentligheten, ble frigitt av Storberget.

FULL ÅPENHET: Justisminister Knut Storberget har lovet full åpenhet i overvåkingssaken. Han offentliggjorde han alle dokumenter i saken. Her i samtale med Jonas Gahr Støre på Stortinget onsdag. Foto:Jacques Hvistendahl
FULL ÅPENHET: Justisminister Knut Storberget har lovet full åpenhet i overvåkingssaken. Han offentliggjorde han alle dokumenter i saken. Her i samtale med Jonas Gahr Støre på Stortinget onsdag. Foto:Jacques HvistendahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les alle dokumentene her

Da justisminister Knut Storberget trådte ned fra talerstolen på Stortinget onsdag offentliggjorde hans informasjonsavdeling alt materialet i granskingen av overvåkingssaken ut på Justisdepartementets nettsider.

Korrespondansen var untatt offenligheten etter paragraf 15 første ledd. Dette opphevet justisministeren.

I brevene langer flere etater ut mot Norges nærmeste allierte på en uvant brysk måte. I redegjørelsen fremheves flere konflikter med amerikanerne, som anklages for å forsøke å presse fram mediesensur, for å informere feil om hva som ble sagt i møter og for å forsøke å overstyre norske myndigheters sikkerhetsvurderinger.

Anklager ambassaden for sensur
Da TV2s spaning på SDU ble oppdaget arrangerte sikkerhetsansvarlig ved ambassaden (RSO) møte med PST.

«PST oppfattet dette som at RSO ønsket at PST skulle påpeke overfor media at en slik reportasje kunne påvirke ambassadens sikkerhet. PST ga klar beskjed om at vi ikke hadde noen som helst mulighet til å pålegge media sensur,» skriver PST-sjef, Janne Kristiansen.

Den amerikanske ambassaden har lest gjennom sitatene Dagbladet har forelagt dem.

- Vi har ingen kommentar til noe av dette nå, sier mediarådgiver Marit Andersen til Dagbladet.

- Kulturelle forskjeller
PST skriver at de har kranglet med amerikanerne om sikkerhet gjennom en årrekke. De mener at uoverenstemmelsene «i noen grad ses i lys av kulturelle forskjeller».

Etter at fire personer ble arrestert for å planlegge terror mot ambassaden i 2006 uten at amerikanerne var informert, fremgår det at sikkerhetsansvarlig ved den amerikanske ambassaden (RSO) krevde mer vakthold, mens politiet holdt igjen.

«PST og Oslo politidistrikt ga i møtet klar beskjed til RSO om at det er PST og Oslo politidistrikt som har myndighet og kompetanse til å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som bør treffes i Norge,» skriver PST.

PST utyper at RSO var «meget misfornøyd» og at han «ga uttrykk for at politiet ikke håndterte ambassadens sikkerhetssituasjon på en tilfredstillende måte.» Da ga avdelingsdirektør Roger Berg «utvetydig beskjed» om at ambassaden skal forholde seg til at Oslo politidistrikt og PST avgjør dette.

Også i forbindelse med utenriksminister Condi Rices besøk i Norge var amerikanerne pågående, skriver PST, som igjen måtte påpeke «hvem som har ansvar og myndighet for sikkerheten i Norge».

Tilbakeviser amerikanernes påstander
Amerikanerne og politiet krangler og om begrepsbruk. Amerikanerne mener de har infomert om SDU i 10 år, at PST til og med har besøkt hovedkvarteret. PST sier de ikke har hørt om «SDU», de kaller det «den sivile vaktstyrken».

Oslo politidistrikt at de hele veien har blitt kontaktet av «vanlige sikkerhetsansvarlige». 

SIER DE INFORMERTE: Den amerikanske ambassaden mener SDU var velkjent for norsk politi, mens politimyndighetene benekter at de har kjent til enheten. 
Foto: Agnete Brun / Dagbladet
SIER DE INFORMERTE: Den amerikanske ambassaden mener SDU var velkjent for norsk politi, mens politimyndighetene benekter at de har kjent til enheten. Foto: Agnete Brun / Dagbladet Vis mer

- Igjen synes det nødvendig å presisere at politidistriktet ikke forholdt seg til en for oss ukjent SDU/enhet ved den amerikanske ambassaden, skriver politimester Anstein Gjengedal.

I sin redegjørelse kommenterer politiet amerikanernes påstand om at SDU til og med kontaktet dem for å informere om et tilfelle av overvåkning utenfor ambassaden, slik: «Sett fra Oslo politidistrikts side er det eneste av interesse i dette eksempelet at ambassaden nå velger å betegne sitt personell med nye betegnelser.»

Kjenner ikke igjen amerikanernes versjon
Amerikanernes fremstilling av møtet etter at TV2s spaning var blitt kjent, kjenner politimesteren seg overhodet ikke igjen i.  Ambassaden hevder at politiet i møtet sa at de visste hva SDU var, hva de gjorde og hvor de holdt til.

- (..) er det ukjent for oss hva dette kan basere seg på: Dette var ifølge våre deltakere på møtet ikke et tema i møtet overhode, skriver politimesteren.

Har ikke holdt igjen
Politiinspektør Johan Fredriksen i Oslopolitiet sier at de fra begynnelsen ble forberedt på at kommunikasjonen med Justisdepartementet ville bli gjenstand for stor grad av offentlighet.

- Det lå i kortene at dette ville bli offentlig, og sånn har det blitt. 100 prosent av det vi sendte til Justisdepartementet er offentliggjort, sier Fredriksen. Vi synes det er greit at dette ble offentlig. Det beviser hva vi har funnet ut og lagt til grunn i denne saken. Jeg kan ikke se at det er skadelig heller. Så får vi heller ta de spørsmål som kommer i kjølvannet av dette, sier Fredriksen.

DET OMSTRIDTE BREVET: Den amerikanske ambassaden har lagt frem et brev fra 5. november 2000 der de informerer om opprettelsen av SDU. PST og politiet kan ikke se at de har mottatt noe brev, Oslopolitiet omtaler det som "mulige brev."
DET OMSTRIDTE BREVET: Den amerikanske ambassaden har lagt frem et brev fra 5. november 2000 der de informerer om opprettelsen av SDU. PST og politiet kan ikke se at de har mottatt noe brev, Oslopolitiet omtaler det som "mulige brev." Vis mer