Full rett til å nekte skolefri

Oslo kommune har sitt på det tørre når elever nektes permisjon for å dra på ferie.

FÅR IKKE FRI: I Oslo får ikke elever fri til annet enn begravelse og idrettskonkurranser i skoletida. Reglene bryter ikke med loven, mener advokat. Foto: SCANPIX
FÅR IKKE FRI: I Oslo får ikke elever fri til annet enn begravelse og idrettskonkurranser i skoletida. Reglene bryter ikke med loven, mener advokat. Foto: SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - I utgangspunktet har Oslo kommune lovhjemmel til å innføre den nye Oslo-standarden for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen, sier Benedicte Krogh Dahlstrøm, advokat i Dalan advokatfirma.

Mandag fortalte Dagbladet om de nye reglene som opprører mange foreldre med barn i Oslo-skolen.

Terje Vilno, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Oslo, mener det er behov for en gjennomgang av regelverket, og at man bør snakke både med foreldre og lærere for å finne ut hvilke retningslinjer skolen bør legge seg på.

- Jeg har et inntrykk av at det ureglementerte fraværet stiger. Når foreldrene opplever at reglene blir for firkantet, velger mange å gjøre det de vurderer som riktig likevel, sier han.

Strengt regime I reglene heter det at det normalt ikke skal innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter.

Dødsfall eller begravelse, derimot, er gyldig fravær. Det samme gjelder når eleven er valgt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

- Loven gir kommunen ansvar for å oppfylle retten til grunnskoleopplæringen, og det er kommunene som bestemmer egen skolestruktur innenfor lovens bestemmelser. Opplæringsloven fastsetter at kommunen kan gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker når det er forsvarlig. Oslo kommune ved Utdanningsetaten har gjennom dette adgang til å gi retningslinjer for når det er forsvarlig å gi permisjon og sikre lik vurdering av permisjonsadgangen på alle Oslo-skolene, sier Krogh Dahlstrøm.

I de nye fraværsreglene fra Utdanningsetaten heter det at formålet er å «sikre likebehandling av søknader om permisjon, og å redusere omfanget av fravær».

- At Oslo kommune ønsker å begrense bruken av vide permisjoner for å sikre elevens og klassens læring, anser jeg ikke som urimelig når elevene allerede har 175 feriedager i året, sier hun.

Foreta hjemmebesøk Oslo-standarden er knapp når det gjelder muligheten til å gi elever permisjon fra skolen, påpeker advokaten.

- Først må det vurderes om det er forsvarlig at eleven er borte fra skolen i det aktuelle tidsrommet. Deretter må det vurderes om søknaden bygger på en grunn det kan gis permisjon for, samtidig som permisjonsperioden skal ligge utenfor perioder med forberedelse eller avholdelse av eksamen, statlige-, nasjonale- eller Oslo-prøver, sier hun.

I de nye permisjonsreglene i Oslo-skolen skal permisjonssøknader vurderes ut fra forsvarlighet basert på elevens prestasjoner på skolen, skolens undervisningsopplegg i permisjonstida og elevens permisjonshistorikk.

- Forutsatt at det gjennomføres en individuell vurdering av permisjonsadgangen i hvert enkelt tilfelle, har jeg vanskelig for å se at Oslo-standarden kan være i strid med opplæringsloven, sier advokaten.

Dersom en elev er borte fra skolen uten lov eller er fraværende i lengre tid enn det er innvilget permisjon for, er dette å anse som ureglementært fravær.

I reglene heter det at skolen etter tre dager med udokumentert fravær - og fram til elevens oppholdssted er gjort rede for - blant annet skal gjennomføre hjemmebesøk, kontakte foresattes arbeidsgiver og ta kontakt med barnevernstjenesten.

Todelt plikt Elever som ikke er gjort rede for etter 14 dager, skrives ut av skolen. Dette gjelder også dersom skolen finner det sannsynliggjort at eleven oppholder seg i utlandet.

- Skoleplikten kan sies å være todelt i Norge. Utdanningsmyndighetene har plikt til å sørge for at barna får skoleplass, men foreldrene har også plikt til å sende barna på skolen. Dersom det skulle skje at en elev blir skrevet ut av skolen på grunn av ureglementert fravær, kan man søke seg tilbake på skolen så snart man er tilbake. Men det er ingen garanti for at barnet får plass på samme skole eller i samme klasse som før. Det hender jo at det er ventelister på flere skoler, og andre elever kan da ha tatt plassen i mellomtida, sier Krogh Dahlstrøm.

Sett i lys av reksjonene som har kommet på innføringen av de nye reglene, tror hun det vil bli enda en debatt om Oslo-standarden dersom et barn blir skrevet ut av skolen etter 14 dagers ureglementert fravær og ikke får plass på samme skole når han eller hun søker om å få komme tilbake.

BESTEMMER SELV: Loven  gir kommunene full rett til å utforme sin egen skolepolitikk, mener Benedicte Krogh Dahlstrøm, advokat i Dalan advokatfirma. Foto: DALAN ADVOKATFIRMA
BESTEMMER SELV: Loven gir kommunene full rett til å utforme sin egen skolepolitikk, mener Benedicte Krogh Dahlstrøm, advokat i Dalan advokatfirma. Foto: DALAN ADVOKATFIRMA Vis mer