- Full seier for voldsforskerne

BERGEN: Politivoldsforskerne Gunnar Nordhus og Edvard Vogt har oppnådd et forlik med staten, som i tillegg til økonomisk oppreisning gir dem full anerkjennelse for forskningsarbeidet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Advokat Tor Erling Staff har bistått de tidligere omstridte forskerne. Han sier at han regner forliket med staten som et endelig punktum for de mye omtalte politivoldssakene i Bergen.

- Anerkjennelse

- Vi har nå fått en verdig avslutning av saken, som også betyr at forskerne Nordhus og Vogt får en anerkjennelse fra Justisdepartementets politiske ledelse. Det gjelder forskningsarbeidet som er gjort, den betydning arbeidet har hatt for samfunnsutviklingen og i forhold til politietaten, sier Staff.

Gunnar Nordhus og Edvard Vogt krevde opprinnelig nesten 11 millioner kroner i oppreisning da søksmålet ble sendt i januar 2001. Staten la først ned påstand om at kravene var foreldet.

Etter flere møter med departementet og en lengre prosess, er partene enige om et forlik.

- Fornøyde

Staff vil ikke røpe hva det økonomiske oppgjøret har endt på, men sier at det er blitt et beløp som Nordhus og Vogt vil være fornøyde med. Oppreisningen skal ta hensyn til de belastningene forskerne og deres familier er blitt utsatt for gjennom mange år.

Saken er blitt forberedt på embetsmannsnivå, men er også godkjent av departementets politiske ledelse ved justisminister Odd Einar Dørum.

Det var opprinnelig støttespillere til Nordhus og Vogt som anbefalte dem å søke billighetserstatning. Utspillet ble stanset fordi man fant det riktigere å kreve oppreisning gjennom et søksmål mot staten.

Politivoldssaken i Bergen startet allerede på midten av 1970-tallet, da Gunnar Nordhus var jusstudent og Edvard Vogt var førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Resultatene ble offentliggjort i boka «Volden og dens ofre» i 1981.

Politivoldsaken

Startet i 1981 da voldsforskerne Gunnar Nordhus og Edvard Vogt utga boka «Volden og dens ofre». Avsnittet om politivold vakte stor oppsikt og førte til at Justisdepartementet satte ned et utvalg for å vurdere påstandene.

  • Utvalget, som besto av professor Anders Bratholm og høyesterettsadvokat Hans Stenberg-Nilsen, konkluderte med at politivolden var mer utbredt enn antatt.
  • Etterforskning av informantene til Nordhus og Vogt resulterte i at 13 voldsofre ble dømt til ubetinget fengsel for falsk forklaring.
  • Etter intenst arbeid blir sakene gjenopptatt, og sju av de tiltalte ble frikjent.

Gransking

Politiet i Bergen og deres fagorganisasjoner reagerte med å rette grove beskyldninger mot Nordhus og Vogt, men også mot professor Anders Bratholm og høyesterettsadvokat Hans Stenberg-Nilsen.

Etter et omfattende granskingsarbeid konkluderte også de med at politivold var mer utbredt enn antatt.

Det ble igangsatt etterforskning mot informantene til Gunnar Nordhus og Edvard Vogt, noe som førte til at 13 voldsofre ble dømt til ubetinget fengsel på sju til ni måneder for usanne forklaringer. Etter dette gikk sakskomplekset bare under betegnelsen «Bumerangsakene». I 1998 ble sju av de straffedømte frifunnet i lagmannsrett. Seks av dem fikk til sammen rundt to millioner kroner i erstatning fra staten. Den sjuende reiste egen sak.

Punktum: Forliket mellom staten og voldsforskerne Gunnar Nordhus og Edvard Vogt setter samtidig et endelig punktum for den omstridte politivoldssaken i Bergen. Her feirer Gunnar Nordhus (t.v.) og støttespilleren Anders Bratholm Høyesteretts avgjørelse om å gjenoppta saken i 1998.