Full splid om rushtidsavgift:
- En hån mot barnefamiliene

Venstre mener Frp burde skjønt at bompengeavtalen ville innebære rushtidsavgift. Totalt uaktuelt med Frp i regjering, svarer Sylvi Listhaug.

- OVERRASKET: - Jeg er overrasket, det ligger en klar og tydelig avtale der. Vi skal sørge for å redusere bompengebelastningen for folk. Både i byene og distriktene. Så skulle vi selvfølgelig fått til enda mer. Bompenger går ut over vanlige folk i hverdagen deres, sier Bård Hoksrud (Frp), som under valgkampen i 2013 lovet bompengestopp med Frp i re... Vis mer

Hva blir konsekvensen av bompengeavtalen i regjeringen, er det store spørsmålet - selv blant regjeringspartiene.

For i dag gikk Hallstein Bjercke, Venstres Oslo-topp, ut og foreslo en dobling av bompengetakstene i rushtida - men at dette kunne balanseres med å redusere prisen på kveld- og nattetid.

Kommunene som tar imot «milliardgaven» fra staten til kollektivtrafikk forplikter seg samtidig at halvparten skal gå til å redusere bompengetrykket. Men det tolker Venstre som «samlet trykk» - det vil si at man kan sette prisen opp i rushtida og få til en nedgang ved å redusere kraftig når det er færre biler på veiene.

V: Frp bør ikke bli overrasket

- Vi må regne nøyaktig på hvor dyrt det skal være i rushet og hvor mye det skal ned resten av tiden for at den totale belastningen skal ned. Men det er et enkelt regnestykke, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet.

Rotevatn var sentral i arbeidet i regjeringen og sier Frp umulig kan bli overrasket over at dette kan bli konsekvensen.

- Nei, dette burde Frp ikke bli overrasket over. Det har aldri vært noe premiss at staten skal detaljstyre kommunene. Tvert imot står det i avtalen at punkt 1: «du skal senke bompengene» og punkt 2: «det skal ikke føre til mer trafikk».

- Da ligger det i sakens natur at man må kunne differensiere takstene for å få til det. Du kan også få ned trafikken med andre virkemidler, sier Rotevatn.

- Erna Solberg nevnte fjerning av parkeringsplasser i partilederutspørringen på NRK?

- Absolutt. Det er ingen tvil om at det må tas grep, sier Rotevatn.

Listhaug: - Helt feil

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sitter i den samme regjeringen som Rotevatn. Men har en helt annen oppfatning av hva regjerings bompengeopplegg innebærer.

For en økning i rushtidsavgiften er totalt uaktuelt med Frp i regjering, slår Listhaug fast, og trekker fram at nettopp fjerning av rushtidsavgift for Nord-Jæren var en del av avtalen.

Da kan ikke rushtidsavgifter tyte ut i andre pakker rett etterpå.

- Det Rotevatn sier er helt feil. På Nord-Jæren ligger det inne i avtalen at man skal fjerne rushtidsavgiften. Og det er ikke snakk om at man skal øke rushtidsavgiften. Tvert imot, sier Listhaug til Dagbladet.

Hun mener det er gruppene man i størst mulig grad ønsker å skjerme, som rammes av rushtidsavgiften. De som ikke har mulighet til å skyve på dagen sin og er låst til barnehagenes åpningstid fra 07.30 til 17.00.

Frp: Uaktuelt med rushavgift

- Det er en hån mot barnefamiliene som er avhengig av bilen. «Med bedre kollektivtilbud så kan de ta bussen», sier de. Men de må realitetsorientere seg og skjønne hvordan folk lever livene sine.

- Så regjeringen kan ikke godta hvis byene løser dette ved å sette opp en rushtidsavgift?

- Det er uaktuelt for Frp å være med på, sier Listhaug.

- Er du overrasket over at forslaget om rushtidsavgift kommer?

- Nei, det er en del politikere som er opptatt av å flå bilistene og gjøre det vanskeligst mulig for folk i hverdagen. Frp mener politikernes oppgave er å tilrettelegge for en enklest mulig hverdag. Spesielt barnefamilier, som har det tøft nok fra før.

- Jeg vet selv hvordan det er å få tre unger ut av huset på morgenen og vi er heldige som har alt i nærheten. Men det er ikke alle som har det, selv ikke i Oslo. Dette er ikke teori, men hverdagen til folk, sier Listhaug.

2013: Under valgkampen i 2013, lenge før noen hadde hørt om antibompengepartiet FNB - eller kunne tenkt seg en bompengekrise i regjeringen, var Fremskrittspartiets Bård Hoksrud trolig landets mest markante bompengemotstander. Vis mer

Lokale løsninger

Sveinung Rotevatn lener seg på lokaldemokratiet der Venstre i Oslo har invitert MDG til samarbeid og heller vil danne byråd med De grønne enn Frp.

- Det virker som om Venstre tolker denne avtalen på en måte og Frp på en annen måte?

- Det har aldri vært meningen at det ikke skulle være rom for lokal diskusjon. Vi er for lokaldemokrati. Hvis Frp i Oslo er imot dette, så er det helt greit. Mens Oslo Venstre er for. Så får folk stemme, da. Det er valg om to uker, sier Rotevatn, og minner på at han faktisk er enig i at bompengetrykket skal ned:

- Jeg er helt enig med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) når han sier at premisset er at bompengetrykket ikke skal øke. Det øker heller ikke hvis du gjør en forskjell på tid i døgnet, sier Rotevatn.