Full støtte til Høyre

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når vi ser bort fra at OECDs landrapport om norsk økonomi er skrevet på engelsk, er organisasjonens anbefalinger så å si identiske med dem vi finner i Høyres program. Det er derfor ikke overraskende at finansminister Per-Kristian Foss sier at regjeringen langt på vei er enig i de vurderingene som gjøres i rapporten om hovedutfordringene i norsk økonomi.

Hovedutfordringen er å videreføre en bærekraftig økonomisk politikk som sikrer fortsatt vekst i folks levestandard samtidig som oljeaktiviteten avtar. Det er ingen liten oppgave i et samfunn hvor befolkningen blir eldre og sykere, men som har vent seg til gode, offentlige velferdsordninger. Særlig ikke når man samtidig skal bevare solidaritetstanken som det norske velferdssamfunnet er bygd på.

Skal vi få til det, mener OECD, må Norge bli - og oppfatte seg - mer som andre kapitalistiske land. Vår oljeformue er nemlig ikke større enn at den bare vil dekke en brøkdel av pensjonsforpliktelsene. Vi må bli mer konkurransedyktige. Vi må jobbe mer, og være mindre syke. Dette til tross for at vi allerede har en høy arbeidsmoral. Den statlige eierandelen i næringslivet må ned. Skattesystemet bør reformeres, pensjonssystemet likeså. Landbruksstøtten bør reduseres. Det bør skje i form av sterkere kontroll. Andelen uføretrygdede ligger på det doble av OECD-snittet og bør komme ned på et lavere nivå. Og arbeidslivet bør bli mer fleksibelt. Selv om vi har en svært høy andel yrkesaktive, utnytter vi arbeidskraften for dårlig, mener OECD. Arbeidsdagene er for korte, antall år i yrkeslivet for få.

Anbefalingene er verken nye eller overraskende. De likner på dem som har kommet fra OECD tidligere, og de har alltid argumentert for den økte liberalisering som Høyre står for. Det er en økonomisk tenkning som gjør Norge likere de andre vestlige industrilandene, og som over tid vil fjerne oss fra det egalitære samfunn som har særpreget de nordiske land og som vi framhever som et konkurransefortrinn.