Fullt av rot og feil

Etter en påfallende uryddig prosess meldte BA-HR-advokat Ernst Ravnaas seg i går ut av styrene i tre Finance Credit-selskaper.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ravnaas har vært en av de viktigste støttespillerne for de fengslede finansmennene Torgeir Stensrud og Trond G. Kristoffersen i oppbyggingen av Finance Credit-systemet. Gjennom fire styreverv har stjerneadvokaten gitt legitimitet til selskapene. Han har også bidratt med et omfattende juridisk arbeid under oppbyggingen av selskapene, ikke minst det svenskbaserte Finance Credit Nordic AB, hvor han fortsatt er styremedlem.

Men Ravnaas' behov for å distansere seg fra skandale-virksomheten har vokst.

Problemet er at informasjonen han presenterer om sin deltakelse, stemmer dårlig med det som framgår av en rekke dokumenter i Brønnøysundregistrene. Flere av Ravnaas' påstander kan i beste fall karakteriseres som uryddige.

Uryddig I

Ravnaas har overfor en rekke medier hevdet at han ble med i de tre norske styrene i mars- april i år. Men i Foretaksregisteret er Ravnaas registrert som styremedlem i Finance Credit Norge AS, Finance Credit Group AS og Finance Credit AS allerede 26. januar. Ravnaas mener han må ha husket feil.

Uryddig II

Ravnaas sier at han 25. april i år ba Finance Credit varsle Brønnøysundregistrene om at han ikke lenger ville sitte i de tre styrene, og at selskapet bekreftet dette. E-post Dagbladet har sett, samsvarer med disse opplysningene.

Ravnaas blir likevel ikke utmeldt og purrer på selskapet 14. oktober. Ifølge ham kom endringsmeldingen selskapet sendte Brønnøysund i retur fordi det var noe feil ved den.

Det er riktig at det ble sendt en melding (9. oktober) som kom i retur. Men denne handlet om endring av selskapets aksjekapital. Først 4. november ble meldingen Ravnaas viser til, sendt, for så å komme i retur fordi selskapet ikke hadde ført opp mange nok styrerepresentanter.

Uryddig III

Ravnaas sier han i perioden bare har deltatt på ett styremøte, i Finance Credit Norge. Det skal ifølge ham ha vært i mai, og da ble regnskapet godkjent. Men i Brønnøysundregistrene er regnskapet først registrert 28. oktober. Og dokumentene er underskrevet - av Stensrud og Kristoffersen - 4. september. Ravnaas' underskrift mangler.

Det til tross for at loven pålegger alle styrets medlemmer (de som er registrert i Foretaksregisteret) å skrive under.

Alt som skal til for å melde inn en styreendring i et aksjeselskap, er at den det gjelder, sender brev med underskrift til Brønnøysund. At Ravnaas ikke klarte å gjøre det før i går, kommenterte han slik overfor Dagbladet tidligere i uka:

- Dette mølet kunne jeg ordnet opp i sjøl. Det tar jeg sjølkritikk på.