Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Fullt innsyn i bonusavtale

Jo mer fjell som sprenges ut på Bolgneset i Kristiansund, dess høyere blir bonusen til den kommunale lederen som la til rette for anbudet. Nå har Statsforvalteren fastslått: Hele bonusavtalen er offentlig.

ALL MAKT: Konsulent Rolf-Henning Blaasvær er innleid daglig leder i selskapene som nå heter Havparken Utvikling og Havparken Eiendom. Han har jobbet hardt mot innsyn i sin egen bonus i de kommunale selskapene, med støtte fra styreleder Berit Tønnesen (Ap) Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
ALL MAKT: Konsulent Rolf-Henning Blaasvær er innleid daglig leder i selskapene som nå heter Havparken Utvikling og Havparken Eiendom. Han har jobbet hardt mot innsyn i sin egen bonus i de kommunale selskapene, med støtte fra styreleder Berit Tønnesen (Ap) Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer
Publisert
Les alle artikler KAMPEN OM BOLGNESET

OSLO/KRISTANSUND (Dagbladet): Reaksjonene har vært sterke og debatten har gått høyt, etter Dagbladets artikler om millionbonusen til en kommunal leder i Kristiansund. Artiklene handler også om mulig brudd på anbudsreglene og omfattende hemmelighold i de kommunale selskapene, som skal bygge ut et 500 mål stort næringsområde i Kristiansund.

Daglig leder i de kommunale selskapene Havparken Utvikling og Havparken Eiendom, den innleide konsulenten Rolf-Henning Blaasvær, ble i en avtale med førstnevnte selskap 1. februar 2017 lovet 5 kroner i bonus for hvert tonn utprengt fjell på næringsområdet. Etter de stein-beregningene som foreløpig foreligger, utgjør dette en bonus på 18,5 millioner kroner.

Vant klagesak

For første gang kan folk nå lese dette i bonusavtalen selv, fordi Dagbladet har vunnet fram i en klagesak - der vi har klaget på at avtalen ble levert ut sladdet fra selskapet. Selskapet har hardnakket, gjennom flere år, hevdet at dette var en taushetsbelagt opplysning. Likeledes har selskapet sladdet opplysningen i avtalen om at Blaasvær skal få utbetalt 5000 kroner per måned for kontorhold.

Størrelsen på den kommunale lederens bonus er offentlig informasjon, fastslår Statsforvalteren i Møre og Romsdal, som svar på klagesaken fra Dagbladet. Statsforvalteren viser til at både Sivilombudet og lovavdelingen i Justisdepartementet ved flere anledninger har understreket at innsyn og åpenhet er spesielt viktig i saker som gjelder bruk av offentlige midler.

Behovet for innsyn for å etterprøve og kontrollere offentlig virksomhet, er også viktig når Statsforvalteren sier at alt vesentlig av styredokument er offentlig informasjon. Dagbladet ba om innsyn i alle styredokumenter i de to selskapene.

- Kontroll viktig

I begrunnelsen fra Statsforvalteren heter det blant annet:

«Det er understreket i forarbeidene og i flere saker fra Sivilombudet at allmenheten har et behov for etterprøvbarhet og kontroll av offentlige anbudskonkurranser ettersom avtaler det offentlige inngår med private, innebærer bruk av offentlige midler. Statsforvalteren har derfor vurdert at innsyn i korrespondanse tilbake i tid som knytter seg til inngåtte avtaler ikke kan unntas. I den grad det fremkommer opplysninger som gjelder fremtidig forhandling er det gjort en konkret vurdering av kommunens forhandlingsposisjon.»

Statsforvalteren har oversendt både den usladdede bonusavtalen og styredokumentene til Dagbladet. Bare i noen få tilfeller er styredokumenter fortsatt delvis sladdet. Det gjelder mulig forretningssensitiv informasjon i pågående forhandlinger. Alle avsluttede oppgaver, som oppkjøp av eiendommer på Bolgneset og inngåelse av verordnet avtale med entreprenør, er offentlige opplysninger, fastslår Statsforvalteren.

Daglig leder Rolf-Henning Blaasvær avslo i utgangspunktet innsyn i samtlige dokumenter. Han avslo også anmodningen om å utlevere en oversikt over styremøtene i selskapene. Nå er han altså pålagt å utlevere en slik oversikt til Dagbladet. Om det ikke finnes noen slik oversikt, er han pålagt å lage den - til Dagbladet.

Hemmeligholdt info

Styredokumentene, som til nå har vært hemmeligholdt, inneholder en rekke opplysninger som har vært ukjent for allmennheten, som:

  • Det ble inngått en hemmelig «foreløpig avtale» med entreprenøren om utsprengning av Bolgneset i januar 2020. Denne vedtok styret at skulle være unntatt offentlighet og unntatt politisk behandling. Innholdet i denne er helt ukjent utad.
  • Entreprenøren skal noen måneder etter anbudstildelingen i 2019 ha levert inn et konkret bud - en pris - på jobben. Dette er oppsiktvekkende fordi selskapet overfor Dagbladet har sagt at et ikke er levert noe konkret bud.

Det framgår også i styredokumentene, som Dagbladet nå har fått innsyn i, at den omstridte bonusavtalen til Blaasvær var framlagt for og godkjent av kommunen.

Dette er saken om Bolgneset:

Kristiansund kommune har vedtatt å bygge ut et 500 mål stort næringsområde på Bolgneset.

Det skal sprenges ut store mengder stein for planering og utfylling i havet.

Primus motor i prosjektet er Rolf-Henning Blaasvær, innleid daglig leder i de helkommunale selskapene Havparken Utvikling og Havparken Eiendom.

Gunnar Holth Grusforretning og Hæhre Entreprenør er tildelt kontrakten med å grovplanere området. De var eneste interesserte, og har fått oppdraget uten å legge inn noe bud.

Entreprenørene skal betales i aksjer i eiendomsselskapet og steinressurser, som kan utgjøre store verdier. Men politikerne vet ikke hva det koster. Å inngå avtale uten bud er trolig lovstridig.

Blaasvær er tidligere forretningspartner av anbudsvinnerne. Han skal nå få suksessbonus av dem, anslått til 18,5 millioner kroner.

Ett år før oppdraget ble utlyst jobbet Blaasvær, Holth og Hæhre med en intensjonsavtale. Dette er trolig i strid med anbudsreglene.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer