Humanitære organisasjoner med klar melding:

- Fullt mulig å hente barna hjem

Statsminister Erna Solberg (H) mener det er for farlig. Hjelpeorganisasjonene kontrer: Det er fullt mulig å hente hjem Syria-barna.

PREKÆRT: Det er store humanitære behov i Al Hol-leiren nordøst i Syrialeiren, der ca 74 000 mennesker oppholder seg, rapporterer Røde Kors som nylig var i leirene. Foto: Kåre-Rune Mossing/Røde Kors
PREKÆRT: Det er store humanitære behov i Al Hol-leiren nordøst i Syrialeiren, der ca 74 000 mennesker oppholder seg, rapporterer Røde Kors som nylig var i leirene. Foto: Kåre-Rune Mossing/Røde KorsVis mer

Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Legeforeningen har alle folk på bakken eller samarbeider tett med organisasjoner som har medarbeidere inne i Al Hol-leiren nordøst i Syria, der mange av de 40 norske barna lever under prekære sanitære forhold og med minimal tilgang på mat og helsehjelp.

De gleder seg at sju av ti som har gjort seg opp en mening, klart sier at norske myndigheter må gjøre en aktiv innsats for å hente hjem barn av norske statsborgere som dro til Syria og sluttet seg til den islamske staten IS.

Stortingsflertallet er på linje med flertallet i meningsmålingen som Dagbladet fortalte om lørdag, men regjeringen sier nei. Statsminister Erna Solberg (H) sier det er for farlig.

- Klart ansvar

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors mener norske myndigheter må ta ansvar for de norske barna som befinner seg i leirene i Syria og Irak.

FORFERDELIG: - Det haster å finne en løsning for de norske barna i Syria, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
FORFERDELIG: - Det haster å finne en løsning for de norske barna i Syria, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

- Det er gledelig at det er stor oppslutning om dette også blant det norske folk, sier Apeland til Dagbladet.

Meningsmålingen som Ipsos MMI har utfort for Dagbladet viser at det er flertall for aktivt å hente hjem barna i alle velgergrupper bortsett fra Fremskrittspartiet.

Folk i alle aldrer og av begge kjønn, uavhengig av utdanning, inntekt eller bosted mener at norske myndigheter må gjøre en aktiv innsats for å hente hjem Syria-barna.

- Helt forferdelig

Apeland fikk nylig hjem to medarbeidere fra området.

- Forholdene i leirene er helt forferdelige. Barna som oppholder seg der har store og åpenbare humanitære behov som ikke er dekket, forteller han.

Apeland understreker følgende:

- Det haster å finne en løsning. Røde Kors mener norske myndigheter bør hente erfaring fra de andre europeiske landene som allerede har gjennomført operasjoner og brakt sine statsborgere hjem, sier han.

Tidligere denne måneden sa Solberg til VG at situasjonen er for vanskelig for å kunne yte konsulær bistand på nåværende tidspunkt.

- Norge har kontakt med nærstående land og med humanitære organisasjoner som har tilgang til leirene. Det er tett dialog mellom involverte norske departementer og etater. Situasjonen er kompleks og det finnes ingen enkle løsninger, sa Solberg.

Liv og helse truet

Legeforeningen og Norsk barnelegeforening har i et felles opprop tatt til orde for at norske myndigheter må engasjere seg aktivt for å hente hjem Syria-barna.

- Det er veldig positivt at dette har bred støtte i befolkningen. Norge har et ansvar for sikkerhet og velferd til norske barn som lever under forhold hvor liv og helse er truet, sier Legeforeningens president Marit Hermansen til Dagbladet.

- Disse barna skal ikke måtte lide for foreldrene dårlige valg, istemmer Barnelegeforeningens leder Ketil Størdal.

- Undersøkelsen sender et tydelig signal til myndighetene om at de må jobbe aktivt for å få disse barna hjem, slår han fast.

FN-forpliktelse

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp slår fast:

- Det er fullt mulig å bringe barna til Norge - og det er aktører det er mulig å samarbeide med for å få dette til på en god måte. Barna må møtes med omsorg og tett oppfølging. Og det haster, sier Westhrin.

MULIG: - Det er fullt mulig, sier generalsekrtær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
MULIG: - Det er fullt mulig, sier generalsekrtær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

Hun sier at Norsk Folkehjelp gleder seg over at 63 prosent i Dagbladets meningsmåling sier ja til å hente Syria-barna hjem, mot 29 prosent som sier nei.

- Det er sterke etiske og humanitære grunner til at Norge bør ta disse barna til Norge. Det er dessuten forankret i FNs barnekonvensjon, som Norge har underskrevet, sier Westhrin.

Ingen grunn til å vente

Folkehjelpa er ikke selv på bakken nordøst i Syria, men samarbeider med flere organisasjoner som er i området.

- Vi er i dialog med myndighetene om ikke bare å få barna hjem, men også forslag til praktiske løsninger hva gjelder mottak og oppfølging i Norge. Dette er et samarbeid der også Unicef, Redd Barna og SOS barnebyer er med i tillegg til Bymisjonen. Det er ingen grunn for norske myndigheter å vente, sier Westhrin.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen mener det er uaktuelt å hente barn fra Syria og Irak til Norge. Det melder NTB onsdag.

Han mener det ikke er mulig å hente barna til IS-kvinner alene, og kaller det «selvskading» å ta familiene hit.

- Med det mener jeg at mødrene har sin lojalitet til radikal islam. Det samme kan gjelde for mindreårige, mange er lært opp og trent av IS. De er potensielle terrorister. Det er et problem PST får på sine hender og de har nok utfordringer, sier Amundsen til NTB.