Fundamentale farer

«Det frie samfunn fører mennesket til perversiteter,» hevder Hizb ut-Tahrir i Danmark. Hva er mottrekket?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«DEMOKRATI ER HYKLERI -

vi vil styres av Koranen,» lød de taktfaste ropene fra noen hundre mennesker som hadde samlet seg til demonstrasjon på Nørrebro i København tidligere i vår. Ettersom de fleste dansker helst ikke vil styres av Koranen, har dermed en ny fundamentalistdebatt - som ikke viker tilbake for mullaløft-ordskiftet i omfang - fylt danske medier.

Årsaken til oppstandelsen er den islamistiske organisasjonen Hizb ut-Tahrir, en organisasjon som ble startet i 1953 i Jerusalem. Hizb ut-Tahrirs hovedsak er å kjempe for et verdensomspennende kalifat. Et samfunn som i alle anliggender styres av islamske lover, er målet. I Tyskland er Hizb ut-Tahrir forbudt på grunn av rasistiske holdninger, i Sverige står organisasjonen på lista over terrororganisasjoner. I Danmark har organisasjonen vært i mediebildet siden slutten av nittitallet, med et foreløpig oppsving i forfjor, da en av lederne offentlig gikk inn for å «drepe alle jøder, hvor enn de befinner seg».

I forrige uke

forsøkte Dansk Folkeparti å forby organisasjonen, men fikk ikke flertall. Både Hizb ut-Tahrir og Pedofilforeningen ble foreløpig reddet av Folketinget - en pikant illustrasjon av det åpne demokratiets møte med ubehagelige strømninger i samfunnet. Den konservative justisministeren Lene Espersen advarte, klokt nok, mot å forby foreninger uten klare beviser.

Den frittalende flyktning- og integrasjonsministeren Bertel Haarder fra Venstre har imidlertid funnet andre måter å kjempe på. Hizb ut-Tahrir er nemlig nylig blitt beskyldt for å drive propaganda på barneskoler i København. Derfor vil han nå få i stand en svær undersøkelse for å kartlegge skolebarnas holdninger i viktige spørsmål, for å finne ut om det kan ligge islamistiske spirer skjult i de små barna.

«Vi står overfor et helt nytt fenomen, hvor en forening drives av kvinneforakt og udemokratiske synspunkter og forsøker å fange inn unge sjeler. Det tilsvarer det nazistene forsøkte på 1930-tallet,» sier Bertel Haarder til avisa Politiken.

På indre Nørrebro,

der integrasjonsproblemene i mange år har vært et hett emne, er tonen en annen. Skoleinspektører stiller seg uforstående til at islamistorganisasjonen skal ha drevet propagandavirksomhet overfor elevene. Og Khalid al-Subaihi, medlem av «Fedregruppen» som driver sosialt arbeid blant unge med annen etnisk bakgrunn enn dansk, mener organisasjonen ikke utgjør noen trussel.

«Hizb ut-Tahrir har klart å trekke de verste bråkmakerne vekk fra kriminalitet og har sørget for at de har fått en utdannelse... Personlig er jeg ikke enig i deres verdigrunnlag, men det er både tros- og foreningsfrihet i Danmark,» sier han til Politiken.

SIST SØNDAG

hadde Hizb ut-Tahrir nytt folkemøte i en idrettshall i den danske hovedstaden. Det ble ingen løfterik ettermiddag: Organisasjonens tre talsmenn stilte spørsmål om vestlig kultur er forenlig med islam. Spørsmålet besvarte de selv - med et rungende nei.

Det er ikke lett å forholde seg til en sånn gjeng. Men hvis danske myndigheter forbyr organisasjonen og starter jakten på fundamentalistspirer blant skolebarn, er det ingen andre enn Hizb ut-Tahrir som vil tjene på det.