Fungerende marked

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen la i går fram stortingsmeldingen «Et velfungerende arbeidsmarked». Som stortingsmeldinger flest redegjør den for utfordringer og drøfter mulige tiltak. De konkrete forslagene vil derfor komme seinere, i form av andre dokumenter. Slik sett er den et varsel om framtidige tiltak. Det skiller den klart fra det nærmest kuppartede forslaget regjeringen fremmet i forbindelse med statsbudsjettet om å utvide adgangen til midlertidige ansettelser. Det var å foregripe en igangsatt utredning og skapte som vi husker, så mye ståhei og motstand blant arbeidstakernes organisasjoner at det ble trukket i budsjettforliket med Ap. Formelt sett er Victor D. Norman «back to basics» når det gjelder prosedyre. Han har nå formalisert synspunkter overfor Stortinget som han tidligere har luftet i pressen.
  • Regjeringen, ved Norman, ønsker blant annet å harmonisere pensjonssystemene i offentlig og privat sektor, slik at disse ikke hindrer mobilitet på arbeidsmarkedet. Det er et spørsmål som også omfattes av pensjonskommisjonens innstilling, som vil bli lagt fram i januar. Hans ønske om én samlet arbeidslivslov utredes i det såkalte arbeidslovsutvalget, som også vurderer oppmykingen i adgangen til midlertidige stillinger. Hans ønske om mindre forskjeller i lønnsnivå mellom offentlig og privat virksomhet imøtekommes av tendensen til mer lokal avlønning også i offentlig sektor.
  • Forslagene har det til felles at de nok vil gjøre arbeidsmarkedet mer fleksibelt. Men det vil skje på bekostning av ansattes opparbeidede rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår. Derfor vil forslagene møte motstand. Vi kan vanskelig se for oss at Victor Norman ønsker at alle i privat sektor skal få like gode pensjonsordninger som offentlig ansatte. Ergo innebærer harmonisering en reduksjon av en pensjon som for mange har vært et premiss for å ta stillingen.
  • Relativ lav ledighet, høy sysselsettingsgrad og høy fertilitet tyder på at vi har et velfungerende arbeidsmarked i Norge. Skal man endre vesentlig på de regler som regulerer markedet, bør det være enighet om at det er nødvendig. Ellers blir det bare bråk og utilsiktede bivirkninger. Den leksa bør Norman ha lært av høsten som gikk.