Furuholmen fikk ikke medhold i høyesterett

Heleridommen blir stående. Det kan bety slutten på karrieren til en av landets mest profilerte forsvarsadvokater.

PROFILERT: Advokat Morten Furuholmen har de siste årene figurert i mange av landets største straffesaker. Nå står advokatebevillingen hans i fare etter at høyesterett ikke ga ham medhold i anken over en heleridom. FOTO: HENNING LILLEGÅRD / DAGBLADET.
PROFILERT: Advokat Morten Furuholmen har de siste årene figurert i mange av landets største straffesaker. Nå står advokatebevillingen hans i fare etter at høyesterett ikke ga ham medhold i anken over en heleridom. FOTO: HENNING LILLEGÅRD / DAGBLADET.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I mai ble Morten Furuholen dømt til seks måneders betinget fengsel for heleri i Borgarting lagmannsrett.

Retten mente Furuholmen og advokat Rune Berg har brutt loven ved å innkreve penger for NOKAS-raneren David Toska.

Saken ble anket til Høyesterett, men i dag er det klart at anken ikke tas til følge. Dommen fra lagmannsretten blir dermed stående.

Alle de fem høyesterettsdommerne kom fram til at dommen fra Lagmannsretten var riktig.

Avgjørelsen i dag kan bety slutten for advokatkarrieren til mannen som de siste årene har representert kjente navn som som NOKAS-raner Kjell Alrich Schumann, Munch-tyven Bjørn Hoen og Kongo-fangene Joshua French og Tjostolv Moland.

- Vil se på saken Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har signalisert at de etter høyesterettsdommen på nytt vil gå igjennom saken for å se om Furuholmen skal bli fratatt sin advokatbevillning.

Leder for Tilsynsrådet, Christian Bruusgaard, visste ikke om avgjørelsen da Dagbladet ringte han i dag.

- Vi vil vurdere saken. Styret har forutsatt at saken skal vurderes når rettskraftig dom foreligger, sier Bruusgaard til Dagbladet.

Han forteller at dette vil bli tema på et av deres to neste møter, et i slutten av januar eller i begynnelsen av mars.

- Hvis vi gjør noe så kommer vi med en innstilling til Advokatbevillingsnemnden, sier han.

Advokatbevillingsnemden er det øverste organet med myndighet til å frata advokater bevillingen.

Toska-lån Som advokat påtok Morten Furuholmen seg i 2002-2003 et oppdrag på vegne av David Toska, ifølge tiltalen. Oppdraget gikk ut på å innkreve 6,5 millioner kroner fra Harald Undrum, som hadde kausjonert for et lån på om lag 5 millioner kroner fra Toska til finansakrobaten Thomas Øye og til Zoran Obuskovic.

Lånet ble misligholdt, og Furuholmen krevde at Undrum som kausjonist skulle betale tilbake 6,5 millioner kroner til Toska. Kravet ble rettet mot Undrum fordi Thomas Øye på dette tidspunktet var under konkursbehandling.

I dommen skriver Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen:

«Jeg finner det klart at hensynet til advokaters uavhengighet, til at advokater ikke skal identifiseres med sine klienter, til å beskytte fortroligheten mellom klient og advokat, og til å sikre et åpent og tilgjengelig rettsapparat, taler mot straffansvar for advokater basert på uregelmessigheter ved partens krav (...) Disse mer alminnelige hensyn kan likevel ikke få gjennomslag der advokaten er klar over at han ved å utføre sitt oppdrag bidrar til å sikre det som sikkert eller overveiende sannsynlig er utbytte av en straffbar handling. Slik bistand kan etter mitt syn vanskelig forenes med advokatens alminnelige plikt til å «fremme rett og hindre urett»».

Furuholmen har selv ikke villet uttale seg om saken, men hans kone, Kjersti Klæboe, snakket med Dagbladet etter lagmannsrettsdommen i mai:

- Det er en veldig tung dag for oss, vi hadde aldri trodd han skulle bli dømt, og er dypt sjokkerte, sa Klæboe til Dagbladet den gang.

Verken Morten Furuholmen eller hans advokat John Christian Elden har så langt besvart Dagbladets henvendelser etter at Høyesteretts avgjørelse ble kjent i dag.

Dagbladet kommer tilbake med mer.