KAN MISTE ADVOKATBEVILLINGEN: Straffedommen mot Advokat Morten Furuholmen kan føre til at han mister retten til å praktisere som advokat. Foto: Tore Meek / Scanpix
KAN MISTE ADVOKATBEVILLINGEN: Straffedommen mot Advokat Morten Furuholmen kan føre til at han mister retten til å praktisere som advokat. Foto: Tore Meek / ScanpixVis mer

Furuholmen kan være ferdig som advokat

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skal gjennomgå straffedommen. Det kan bety slutten for superkarrieren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no): Straffedommen mot Morten Furuholmen kan bety slutten på den profilerte kjendisadvokatens karriere.

Nå risikerer han å miste sin advokatbevilling og dermed retten til å drive som advokat. Selv om Furuholmen har gjort det klart at han vil anke dagens dom til Høyesterett, bekrefter Tilsynsrådet for advokatvirksomhet at de vi gjennomgå lagmannsrettsdommen for å vurdere om de allerede nå skal foreta seg noe.

Vurderes på nyDet gjorde de også i august 2008, en drøy måned etter at den alvorlige tiltalen mot Furuholmen ble gjort kjent. Tilsynsrådet vurderte om de allerede da skulle anbefale Advokatbevillingsnemden å suspendere bevillingen til Furuholmen, men bestemte seg for å avvente til tingretten behandlet saken. I tingretten ble Furuholmen frikjent for grovt heleri, selv om retten fant at kjendisadvokaten hadde opptrådt uaktsomt.

Men dommen i dag snur opp ned på frikjennelsen. Ikke bare har lagmannsretten funnet Furuholmen skyldig i medvirkning til grovt heleri. I dommen står det videre at retten mener det er bevist at Furuholmen visste at lånebeløpet han håndterte stammet fra kriminell virksomhet. Dette kan få avgjørende betydning for hans fremtid som advokat.

- Det er riktig at vi har hatt saken til behandling før, og er selvfølgelig kjent med det som har skjedd i dag. Vi forholder oss først og fremst til rettskraftige dommer, og så vidt jeg har forstått vil denne saken bli anket til Høyesterett. Men vi vil likevel innhente dommen og vurdere om vi skal foreta oss noe før dette, sier tilsynsrådets leder, advokat Christian Bruusgaard til Dagbladet.

Kan skje før HøyesterettBruusgaard sier en vurdering før rettskraftig dom vil dreie seg om det er hjemmel for suspensjon, som betyr en midlertidig inndragelse av advokatbevillingen frem til straffesaken endelig er avgjort i Høyesterett.

Hvis tilsynsrådet velger å inndra advokatbevillingen, sender de en innstilling til Advokatbevillingsnemden som er det øverste organet med myndighet til å frata advokater bevillingen.

Der sitter advokat Erling O. Lyngtveit som en av tre medlemmer. Han gjør det klart at han ikke kan uttale seg særskildt om Furuholmen eller en eventuell nemdsbehandling av ham.

- I omstendigheter der en advokat blir domfelt for straffbare forhold aktualiseres spørsmålet om advokaten kan beholde bevillingen. Vi får inn en del slike saker i året, sier han.

VIL VURDERE DOMMEN: Leder for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Christian Bruusgaard. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no
VIL VURDERE DOMMEN: Leder for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Christian Bruusgaard. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Vis mer

- Økonomisk og sosial ruinAlvorlige kriminelle forhold som underslag av klientmidler, klanderverdig oppførsel, narkotikamisbruk og grovt uordentlig regskapsførsel er eksempler Lyngtveit nevner som årsak til at bevillinger er inndratt.

- Å frata en advokat bevillingen er et veldig alvorlig inngrep. Ikke bare innebærer det karrierestopp, men for mange betyr det økonomisk og sosial ruin, sier nemndsmedlemmet til Dagbladet.

- Men for noen er det dessverre på sin plass, understreker han.

Unngår pressenMorten Furuholmen har i dag ikke villet svare på medias henvendelser etter at dommen falt. Det har ikke lykkes Dagbladet å få hans kommentar om en mulig inndragning av hans advokatbevilling.

- Min klient er skuffet og mener han ikke har gjort noe galt, sa Furuholmens prosessfullmektig, advokat John Christian Elden til Dagbladet tidligere i dag.

SVÆRT ALVORLIG: Medlem i Advokatbevillingsnemnden, advokat Erling O. Lyngtveit, sier en inndragelse av advokatbevillingen for mange medfører økonomisk og sosial ruin. 
Foto: ROBERT S. EIK / Dagbladet
SVÆRT ALVORLIG: Medlem i Advokatbevillingsnemnden, advokat Erling O. Lyngtveit, sier en inndragelse av advokatbevillingen for mange medfører økonomisk og sosial ruin. Foto: ROBERT S. EIK / Dagbladet Vis mer