Furuholmen mister ikke bevillingen

Kjendisadvokat Morten Furuholmen mister ikke advokatbevillingen, til tross for at han er dømt for grovt heleri.

FORTSATT ADVOKAT:  Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet lar under tvil kjendisadvokat Morten Furuholmen beholde advokatbevillingen. FOTO: HENNING LILLEGÅRD / DAGBLADET.
FORTSATT ADVOKAT: Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet lar under tvil kjendisadvokat Morten Furuholmen beholde advokatbevillingen. FOTO: HENNING LILLEGÅRD / DAGBLADET.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet har enstemmig bestemt at kjendisadvokat Morten Furuholmen ikke mister advokatbevillingen.

- Dette er en gledelig avgjørelse for min klient Morten Furuholmen, sier advokat John Christian Elden som forsvarte Furuholmen i straffesaken.

Høyesterett dømte Furuholmen den 6. januar i år til seks måneders fengsel for grovt heleri.

- Furuholmen tar selvsagt høyesteretts dom tungt og ser hvor alvorlig den er, men er derfor også glad for at Tilsynsrådets styre enstemmig har kommet til at dommen ikke er til hinder for at han fortsetter som advokat, sier advokat John  Christian Elden.

Advarsel

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet baserer sin avgjørelse på tidligere avgjørelser hvor advokater ikke har mistet bevillingen, til tross for at de har blitt dømt for kriminelle forhold.

I avgjørelsen til Tilsynsrådet heter det:

Tilsynsrådet har etter en samlet vurdering av alle sakens omstendigheter ikke funnet grunnlag for å foreslå tilbakekalling av advokat Furuholmens advokatbevilling.

Videre hetere det:
«Derimot meddeles advokat Furuholmen en advarsel, jf. domstollovens paragraf 225 tredje ledd, for det meget graverende forhold som er beskrevet...»

Angrende synder
Høyesterett fant Furuholmen skyldig i forsøk på grovt heleri.

Lagmannsretten hadde da funnet det bevist at Furuholmen:
«Sendte brevet til Harald Undrum den 23. desember 2002, og videre frem til han frasa seg oppdraget for Toska (David Toska, Nokas-raneren, red.anm.), var klar over at den gjelden han bidro til å kreve inn, høyst sannsynlig var utbytte av en eller flere kriminelle handlinger».

Til Tilsynsrådet har Furuholmen uttalt at han tar Høyesteretts dom på dypeste alvor.

I saksdokumentene heter det:

Han tilkjennegir også at han, i etterpåklokskapens lys, gjerne skulle sett at han ikke hadde påtatt seg denne saken, som er «et resultat av dårlig skjønn og vurderingsevne fra min side».

Furuholmen har også iverksatt full gjennomgang av firmaets rutiner og regelverk, for å forhindre at slike feilgrep ikke skal skje igjen.

Mistet tillit
Tilsynsrådet slår fast  at advokat Furuholmens handling i seg selv må medføre at advokat Morten Furuholmen har mistet den tillit som for ham er nødvendig for utøvelse av advokatyrket.

I vedtaket til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet heter det:

«Tilsynsrådet finner det på denne bakgrunn absolutt påkrevet med en reaksjon, men har vært i sterk tvil om reaksjonens art».

Og videre:

«Det må uten videre kunne slås fast at dersom avviklingen av straffesaken mot advokat Furuholmen hadde skjedd med en ordinær saksfremdrift, så ville Tilsynsrådet ha innstilt overfor Advokatbevillingsnemnden på tap av bevilling».

Dagbladet har ikke lykkes i å få en kommentar fra advokat Morten Furuholmen.

- GLAD: - Min klient advokat Morten Furuholmen er glad for at han Tilsynsrådet har komme til at det ikke er til hinder for dommen at han fortsetter som advokat, sier advokat John Christian Elden.

Foto: Håkon Eikesdal
- GLAD: - Min klient advokat Morten Furuholmen er glad for at han Tilsynsrådet har komme til at det ikke er til hinder for dommen at han fortsetter som advokat, sier advokat John Christian Elden. Foto: Håkon Eikesdal Vis mer