Fusjon med etterspill

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter gårsdagens møter i Stockholm mellom samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og næringsminister Björn Rosengren kan vi ikke skjønne at det er så mye å diskutere lenger: så sant det er mulig, må fusjonen mellom Telia og Telenor avbrytes. Det er så stor avstand mellom eierne, den svenske og norske stat ved de respektive regjeringene, i synet på hva slags avtale som er inngått og hvilke regler som skal gjelde når viktige beslutninger skal fattes, at det er vanskelig å se at det lenger finnes grunnlag for den avtalen som de to lands nasjonalforsamlinger har sluttet seg til.
  • Slik det er nå, vil en videre strid med juridiske argumenter mellom de to opprinnelige selskapene og de to regjeringene bare skape dårlig samarbeidsklima også på andre områder. Ingen er tjent med at tonen opptrappes ytterligere verken mellom Norge og Sverige eller mellom personer i ledelsen av selskapet. Og selv om den fiaskoen vi nå øyner utvilsomt vil skade de to selskapene, vil en fortsatt kamp mellom eierne være ødeleggende for det fusjonerte selskapet. Den stemningen som er oppstått vil bryte ned arbeidsmoral og innsatsvilje, og verdiene vil rase nedover foran den planlagte børsintroduksjonen til våren.
  • Vi kan heller ikke skjønne at det er noen mulighet for et kompromiss som kan ivareta den balansen mellom landene som var så viktig for Norge. Enten har den svenske regjeringen rett i sin forståelse av fusjonsavtalen, eller så er det den norske som er den riktige. Det er vanskelig å tro at den norske regjeringen kan gå tilbake på sin oppfatning av avtalen, uten å få stortingsflertallet mot seg. Den svenske regjeringen er sannsynligvis like låst politisk, og dessuten har den selvsagt ingen interesse av å gi opp posisjoner den mener den har vunnet.
  • Men uansett hvordan det nå ender, vil saken måtte få et politisk etterspill her i Norge. Enten regjeringen er blitt ført bak lyset av sin svenske motpart eller den har misforstått hele avtalen, vil den måtte stå parlamentarisk ansvarlig.