DREPT PÅ JOBB: Anna Gillebo ble drept på barnevernsinstitutusjonen Små eneheter i Vollen i Asker i oktober i fjor. Foto: Privat
DREPT PÅ JOBB: Anna Gillebo ble drept på barnevernsinstitutusjonen Små eneheter i Vollen i Asker i oktober i fjor. Foto: PrivatVis mer

Fylkesmannen: 15-åringen som drepte Anna (30) fikk ikke forsvarlig behandling

- Gjorde ting verre, sier forsvarer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Den 15 år gamle jenta som er tiltalt for å ha drept Anna Kristin Gillebo Backlund (30) på barnevernsinstitusjonen Små enheter på Vollen i Asker i fjor, fikk ikke forsvarlig behandling av Vestre Viken helseforetak.

Det slår Fylkesmannen i Oslo og Akershus fast i en rapport, opplyser jentas forsvarer Cecilie Nakstad til Dagbladet.  

Fylkesmannen slår også fast at i en egen rapport at psykiatritilbudet ved Små enheter heller ikke var forsvarlig, opplyser Nakstad.

- Behandlingen har gjort ting verre - Rapportene viser at hun ikke fikk den hjelpen hun skulle, sier jentas advokat til Dagbladet.

- Behandlingen hun har fått har sannsynligvis bare gjort ting verre. Skjevutviklingen hennes har blitt skjevere, sier Nakstad og trekker fram følgende eksempel:  

- Det hun hadde behov for var et stabilt opplegg med faste behandlere. Men etter at hun kom inn i systemet forholdt hun seg til over 150 ulike personer, sier Nakstad.   

Jenta har hatt ulik behandling siden hun var 12 år gammel ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i både Asker og Bærum, og ved Bjerketun ungdomspsykiatriske behandlingshjem. Ifølge Nakstad slår Fylkesmannen fast at behandlingen ved Bjerketun ikke var i strid med forsvarlighetskravet, men at også det avviker noe fra god praksis.  

Kan ikke påklages Nakstad sier det framgår av de to rapportene at de er endelige, og ikke kan påklages.  

Fylkesmannen konkluderte med at Vestre Viken har brutt forsvarlighetskrav i spesialisthelsetjenesteloven, mens de mener psykiatritilbudet ved Små enheter brøt med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. 

Klinikkdirektør i Psykisk helse og rus i Vestre Viken, Kirsten Hørthe, skriver i en e-post til Dagbladet at de har funnet områder de har gjennomgått saken nøye, og at de har funnet ting de kan forbedre:

«I denne saken har sikkerhetsaspektet hatt sterkt fokus under hele behandlingsforløpet, likevel klarte vi ikke å forhindre denne tragedien. Vi har hatt en detaljert gjennomgang av behandlingsforløpet i etterkant av hendelsen, for å så langt som mulig å forebygge at noe lignende skal skje igjen.
 
Fylkesmannens kommentar tar vi på største alvor, og vi tar med oss denne tilbakemeldingen inn i det videre forbedringsarbeidet. Fordi Fylkesmannens rapport er nært knyttet til rettssaken som starter om noen få dager, finner vi det ikke riktig å gi inngående kommentarer til rapportens innhold og konklusjon. Vi ser imidlertid at psykologspesialisten, som sakkyndig på oppdrag for Fylkesmannen, mener deler av den polikliniske behandlingen som er gitt ikke var forsvarlig, mens den lengste perioden med behandling — hvor vedkommende var innlagt - vurderes som forsvarlig.

Det er i denne saken viktig å få fram at pasienten har fått sitt mest omfattende behandlingstilbud ved våre døgnenheter, og at utredningen og behandlingen her i all hovedsak vurderes til å være god», skriver Hørthe.

- Misforståelse Dag Skådinn, fagsjef ved behandlingssenteret Små enheter (BSE), skriver i en e-post til Dagbladet at virksomhetens spesialist i psykiatri har besvart vurdering fra Fylkesmannens helseavdeling av om at psykiatritilbudet brøt med forsvarlighetskrav:

«Dette mener psykiateren beror på en misforståelse av psykiaters rolle i virksomheten.»

«Av godkjenningsmyndigheten og av Fylkesmannens sosialavdeling er det fastslått at organisasjonen ikke skal ha oppgaver som går ut over plasseringsparagrafene i en barnevernsinstitusjon og således ikke skal utføre psykiatriske behandlingsoppgaver. Legefunksjonen har ansvar for liv og helse for virksomhetens klienter og er tilpasset organisasjonens oppdrag overfor BUFdir og hviler på det barnvernsmessige oppdrag.»

«Psykiater skal observere klienten, bidra til å avdekke helsebehov, søke helsehjelp for klientens helsebehov og også tilordne medikamenter hvis det syntes hensiktsmessig.  Dette betyr å være koordinator opp mot offentlig psykiatri innenfor sitt ansvarsområde og sørge for et utstrakt samarbeid med den offentlige spesialisthelsetjenesten.»

«Virksomheten har derfor utviklet et godt faglig grunnlag for å forstå og avhjelpe psykiske lidelser i en barnevernsfaglig kontekst og i et miljøterapeutisk regime der relasjonsbasert traumespesifikk omsorg er fremtredende. Heri ligger psykiaters veiledningsfunksjon overfor medarbeidere, skriver Skådinn i e-posten».

Ble vurdert I forrige uke svarte han Dagbladet slik på kritikken fra advokat Nakstad:  

«For å være mest mulig etterettelig i mitt svar vil jeg utelukkende sitere Bufetats rapport etter hendelsen:  

- All dokumentasjon viser at plasseringen på BSE var veldig godt forberedt. Avdelingsleder og hans stedfortreder var med på behandlingsmøtene på Bjerketun. Personalet fra avdeling Vollen hospiterte på Bjerketun. Ungdommen viste framgang, og var inne i en god utvikling uten alvorlig utagering våren 2013 og før plassering på avdeling Vollen.   

- Ungdommen ble vurdert av BSE til å være i målgruppen slik den er beskrevet i institusjonsplanen. Både ungdommen selv og barneverntjenesten var opptatt av at BSE skulle tilrettelegge for videre utvikling innenfor det som forbindes med vanlig og normalt for en ungdom som da var 14 år. Under hele oppholdet er det tett dialog med barneverntjenesten og med skriftlige rapporter ukentlig.   

- Som følge av en alvorlige hendelse 19. juli 2014 ble det laget en omfattende sikkerhetsplan, som politiet får til gjennomsyn og som de anerkjenner. Det ble opprettet en ressursgruppe.»

Den 15 år gamle jenta er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Flere episoder Hun har, sin unge alder til tross, vært involvert i flere alvorlige voldsepisoder.

Før hun kom til barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker, levde hun under et strengt sikkerhetsregime på skjermet avdeling ved den psykiatriske institusjonen Bjerketun på Tanum.

Etter flere rømningsforsøk, ble hun etterhvert underlagt et regime der hun ble fotfulgt av tre ansatte hver gang hun var utendørs, har Dagbladet skrevet tidligere.

Sommeren 2014, få måneder før drapet, ble politiet kalt ut til Små Enheter. Da truet hun politiet med våpen. Ifølge tilsynsrapporter fra Fylkesmannen måtte de ansatte ved Små Enheter ty til tvang syv ganger i akutte faresituasjoner.

15-åringen sitter nå på ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel, i påvente av rettssaken. 15-åringen erkjenner å ha drept 30-åringen, men ikke at det var et overlagt - altså planlagt - drap.
 
Barnevernets innsats godkjent Fylkesmannen konkluderte for øvrig i fjor med at barnevernet i Bærum ga jenta forsvarlig oppfølging, og verken psykiatrien eller Små enheter hadde gitt barneverntjenesten informasjon som tilsa at hun burde vært flyttet til et annet sted.
Arbeidstilsynet har også gransket hendelsen. De konkluderte med at det er tvil om avdøde hadde fått tilstrekkelig opplæring, instruksjon og informasjon om fare og risiko knyttet til arbeidet, skrev Aftenposten i desember i fjor.

Fagsjef Dag Skådinn ved Små enheter svarte på Dagbladets spørsmål om dette i forrige uke ved å vise til følgende i Arbeidstilsynets endelig rapport, hvor det het:

- Når det gjelder vårt varslede pålegg om informasjon og opplæring for å ivareta sikkerheten for de ansatte legger vi til grunn at virksomheten har dokumentert at det foreligger obligatorisk opplæring for nyansatte. Videre har virksomheten fremlagt opplæringsplan for 2014 og virksomheten har redegjort for at det i 2015 vil iverksettes flere opplæringstiltak. På denne bakgrunn fattes det ikke vedtak om pålegg om informasjon og opplæring for å ivareta sikkerheten, heter det i rapporten. Dagbladet kommer med mer.