Fyrer løs mot Frp-kjendis Holstad

Togos norske konsul Gerhard Heiberg har besøkt landet, og fyrer av en kraftsalve i et brev til Frp-kjendis og Afrika-eventyrer Henning Holstad: - Eneste grunn til frigivelse var at myndighetene i Togo ville opprettholde det gode forholdet mellom landet og Norge, skriver han.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter at Henning Holstad og hans forretningspartner ble løslatt fra fengslet i Togo, skrev Frp-kjendisen et krast brev til Togos konsul i Norge, IOC-medlemmet Gerhard Heiberg. Holstad mener Heiberg må trekke seg som konsul, fordi landet er «gjennomkorrupt fra topp til tå».

I et oppsiktsvekkende svarbrev som Dagbladet har fått tilgang til, svarer Heiberg på kritikken. IOC-medlemmet hevder Holstad ble tatt med 12,82 gram kokain, og at forretningspartnerne bare ble satt fri fordi Togo ville opprettholde det gode forholdet til Norge. Heiberg akter ikke å frasi seg vervet som konsul.

Besøkte kameraten

- Jeg har brukt lang tid på å sjekke forholdene i landet og hva som skjedde da Holstad og hans partner ble arrestert. Jeg konkluderer med at myndighetene i Togo har belegg for det som ble gjort. Jeg hadde en rekke samtaler, også med landets president. Men jeg vil ikke gi ytterligere kommentarer om saken. Jeg henviser til brevet, sier Gerhard Heiberg.

Heiberg er personlig venn av president Gnassingbé Eyadema, som har styrt det vestafrikanske landet med jernhånd i over 30 år. Eyadema har vært i Norge to ganger, sist for å skyte elg.

- Etter min mening foregikk alt i ordnede former da Holstad ble arrestert. Kritikken fra Holstad er å skyte langt over mål, mener Heiberg.

- Så du ville ikke handlet på samme måte som Holstad?

- Heldigvis er jeg ikke ham, svarer Heiberg.

Holstad forbannet

Frp-kjendisen Henning Holstad raser mot Heiberg.

- Jeg er oppgitt, matt og forbannet. Det får da være grenser, tordner Holstad.

Frp-kjendisen sier han ikke fikk svar på det han spurte om.

- Jeg spurte om en rekke ting, men Heiberg svarer med svada og tåkeprat om at alt er så fint og flott der nede. Hvis Heiberg tør, så inviterer jeg ham her og nå med til Togo. Gjerne sammen med generalsekretæren i Amnesty.

- Heiberg skriver at du ble tatt med 12,82 gram kokain?

- Jeg synes det er sterkt at han gjentar beskyldninger som kommer fra et gjennomkorrupt system. Da myndighetene slengte den rapporten i bordet dagen etter arrestasjonen, ble jeg forbannet. Det er en ren konstruksjon fra laboratoriet. At Heiberg refererer en konstruert rapport finner jeg direkte injurierende, svarer Holstad.

Holstad og hans forretningspartner er i ferd med å avslutte en rapport om forholdene i landet. Rapporten sendes til Amnesty International.

- Vi kommer til å fortsette å kjempe. Jeg tar til etterretning at Heiberg ikke vil trekke seg som konsul. Men det vi har sett, og det vi opplevde, forsvinner ikke med dette brevet. Heiberg spiller vel på lag med myndighetene fordi han skal fortsette å drive butikk på Togo, mener Holstad.

Dette er brevet fra Gerhard Heiberg til Henning Holstad:

Oslo, 20.10.2000
Vedrørende Togo

Jeg viser til ditt brev av 9.10. med sterke angrep på forholdene i Togo og med anmodning om at jeg umiddelbart frasier meg vervet som Togos konsul i Norge.

Du ble fengslet den 20.9. i Togo. Etter flere samtaler med din fetter om saken, fikk jeg den 6.10. et brev fra advokatfirmaet Danielsen & Co. på vegne av medlemmer av din familie. I dette brevet står det bl.a. «Vi ber Dem herved benytte alle mulige kanaler - på høyeste nivå - til å få Henning Holstad ut av varetekt og ut av Togo». Jeg hadde allerede tatt opp saken i en telefonsamtale med landets president. Du ble satt fri, midlertidig. Eneste grunn til frigivelsen var at myndighetene i Togo ville opprettholde det gode forholdet mellom landet og Norge.

Jeg reiste på en i lengre tid planlagt forretningsreise til Togo 15.10. P.g.a. alt oppstyret rundt ditt besøk der nede, dine beskyldninger mot landet og ditt brev til meg av 9.10, bestemte jeg meg for også å finne ut hva som hadde skjedd. I denne forbindelse hadde jeg under mitt besøk samtaler med landets president, justisminister, politi og advokater som hadde med saken å gjøre, herunder også din forsvarer. Jeg har besøkt fengslet du satt i, sett sakens dokumenter og tatt med meg hjem de underlag jeg mente var interessante.

Togolesisk rettsvesen er bygget opp etter franske prinsipper. Jeg tør påstå: det fungerer. Det gjorde det også i ditt tilfelle. Dokumenter og utsagn fra de spurte viser at du gikk gjennom normale avhør, fengslingskjennelse ble utstedt og midlertidig frikjennelse (Liberté provisoire) ble bekjentgjort. Du var anklaget for to forhold:

1) Besittelse og bruk av narkotika.

2) Ulovlig besittelse og bruk av militært sambandsmateriell (Matériels militaires de transmission).

Når det gjelder punkt 1, har jeg med meg hjem bekreftet kopi av analyserapporten fra undersøkelsen av det stoff de fant på deg. Denne sier helt klart at du hadde 12,82 gram kokain på deg ved arrestasjonen. Juristene i Togo hevder at du, hvis rettssak i landet, ville ha fått 2- 3 års ubetinget fengsel for dette. Det de imidlertid normalt ville ha gjort var å rapportere saken til Interpol. De ville så ha anmodet norsk politi om å hente deg. Deretter, sier man i Togo, ville norske myndigheter ha forfulgt saken, og du ville eventuelt ha måttet sone i Norge.

Som i mange afrikanske land er ikke alle forhold like bra i Togo, sett med norske øyne.

Det dreier seg i Togo om spesielt to forhold: menneskerettigheter og frie valg.

Amnesty International har i flere rapporter tatt opp landets forhold til menneskerettigheter med flere eksempler. Jeg har bl.a. i flere møter med landets president diskutert disse forhold og sågar hatt med rapporter fra ovennevnte organisasjon. Mange av de mest alvorlige påstandene bestrides sterkt. Dagens makthavere skylder meget på at enkelte deler av opposisjonen bruker alle midler for å felle nåværende regime. Jeg er blitt vist mange dokumenter som skulle underbygge dette synet. Landets regjering har nå oppfordret verdenssamfunnet til å nedsette en kommisjon som ved selvsyn og samtaler med dem de vil, skal kunne gjøre seg opp en mening om forholdene rundt menneskerettighetene i landet.

Frie valg på president og nasjonalforsamling holdes. Under disse valg er også observatører fra andre land, bl.a. fra EU, tilstede. Det som har skurret har vært opptellingen av stemmene. Her beskyldes presidenten og hans parti for fusk. Disse forholdene har jeg også tatt opp med presidenten og medlemmer av regjeringen.

Jeg er konsul for landet Togo, og ikke for den sittende president eller regjering. Dette betyr at jeg har kontakt med svært forskjellige miljøer i landet. Jeg har brukt min posisjon som konsul meget aktivt, ofte høylydt, til å ta opp meget kontroversielle spørsmål. Utgangspunktet har vært at det er bedre å prøve å påvirke fra innsiden enn å stå utenfor og skrike. Jeg tror jeg har kunnet og kan påvirke, delvis gjennom min posisjon i landet og delvis gjennom det press som ligger i at jeg stadig prøver å skaffe landet arbeidsplasser og inntekter. For å få til det siste, hevder jeg at det trengs ordnede og gjennomsiktige forhold, respekt for menneskerettigheter og et normalt fungerende demokrati.

Jeg finner ut fra det forestående at jeg ikke ser noen grunn til å frasi meg vervet som honorær konsul på nåværende tidspunkt.

Vennlig hilsen

Gerhard Heiberg

<B>FORBANNET:</B> Henning Holstad beskyldes blant annet for besittelse av kokain av myndighetene i Togo og Gerhard Heiberg. - Jeg er oppgitt, matt, sint og forbannet, sier han.
SLÅR TILBAKE:</B> Togos konsul i Norge, Gerhard Heiberg har vært i Togo, og sier landets myndigheter hadde grunnlag for å handle som de gjorde mot Henning Holstad.