Fysisk arbeid kan forebygge livmorkreft

Kvinner som sitter stille store deler av arbeidstida har større sjanse for å utvikle livmorkreft enn kvinner med fysisk aktive jobber, som for eksempel vaskehjelper, pleiepersonale eller bønder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser en stor svensk undersøkelse, hvor yrkesbakgrunnen til 12300 kvinner som utviklet livmorkreft på 1970- og 80-tallet er kartlagt.

- Fra før vet vi at fysisk aktivitet beskytter mot tarmkreft. Vår undersøkelse taler sterkt for at den preventive effekten også gjelder for livmorkreft, sier Tahere Moradi ved Karolinska institutet i Stockholm til Upsala Nya Tidning. Hun har skrevet sin doktoravhandling basert på undersøkelsen, som er basert på opplysninger om yrkesbakgrunnen til nesten en million kvinner fra folke og boligtellingene på 60- og 70-tallet, i tillegg til det svenske kreftregistret.

Undersøkelsen viste at livmorkreft var klart mer vanlig blant kvinner med stillesittende jobber, sammenliknet med dem som var fysisk aktive på jobben. Og jo høyere aktivitet, dess lavere risiko for å få livmorkreft.

Studien viser at den forebyggende effekten av fysisk arbeid gjelder for kvinner i alderen 50 til 69 år. I denne aldersgruppen var risikoen for livmorkreft 60 prosent høyere for dem med stillesittende arbeid, sammenliknet med dem som hadde de mest fysisk krevende jobbene. De fleste tilfeller av livmorkreft inntreffer i 60- og 70-årsalderen.

Men det hjelper ikke å en gang ha hatt et fysisk arbeid. Kvinner som hadde skiftet jobb fra fysisk til stillesittende mellom 1960 og 1970, hadde like stor risiko for å få livmorkreft som dem som alltid hadde hatt stillesittende jobber. Og motsatt: De som hadde skiftet til fysisk aktive jobber, hadde like lav risiko for å få kreft som de som alltid hadde hatt aktive yrker.

Bekrefter

Tahere Moradi tror én forklaring kan være at fysisk aktivitet påvirker hormonbalansen på en gunstig måte.

- Undersøkelsen bekrefter den kunnskapen vi har fra før. Vi har nå meget gode holdepunkter for å si at fysisk aktivitet og kosthold har sammenheng med kreft. Hvis vi dobler forbruket av frukt og grønnsaker, og kombinerer dette med et generelt bedre kosthold og mosjon, vil det kunne redusere antallet krefttilfeller med 30- 40 prosent, sier Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, direktør i Statens ernæringsråd.

Hun sier at et tredje moment som har klar sammenheng med kreft er overvekt.

- Vi ser nå en økende tendens til alvorlig grad av overvekt. I dette flotte mai-været vi nå opplever, sender jeg en oppfordring om å ta en halvtimes eller times tur hver dag. Det er nok til å gi god uttelling, sier Bjørneboe.