Ga millionstøtte uten søknad

Støres statssekretær lovet Felix Tschudi UD-støtte over to uker før søknaden ble sendt.

UTEN SØKNAD: Utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) tidligere statssekretær Elisabeth Walaas godkjente og annonserte den omstridte UD-støtten på et møte med Felix Tschudi og Rederiforbundet ukevis før søknaden var sendt. Foto: Melisa Fajkovic / Dagbladet
UTEN SØKNAD: Utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) tidligere statssekretær Elisabeth Walaas godkjente og annonserte den omstridte UD-støtten på et møte med Felix Tschudi og Rederiforbundet ukevis før søknaden var sendt. Foto: Melisa Fajkovic / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det går fram av tidligere hemmeligholdte UD-dokumenter som Dagbladet nå har fått innsyn i.

I et internt UD-notat står det svart på hvitt at «UDs støtte til prosjektet er godkjent og annonsert av statssekretær Walaas på møte med F. Tschudi, Rederiforbundet m/flere 25. september 2008».

Dette var over to uker før Norges Rederiforbund sendte inn søknaden om den omstridte millionstøtten.

Hastebehandlet
Dagbladet har tidligere omtalt at denne søknaden ble saksbehandlet i rekordfart. Fra UD mottok søknaden om millionstøtte til senteret i Kirkenes, gikk det bare fire dager før utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) offentlig røpte millionbevilgningen. I et foredrag for Høgskolen i Bodø sa han at UD ville gå inn og støtte prosjektet «krone for krone».

Dette var om lag tre uker før søknaden ble formelt godkjent, den 7. november 2008

- Vanlig saksbehandling
I sin redegjørelse til Stortinget forklarer utenriksministeren uttalelsen slik:

- I mitt foredrag ved Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø 14. oktober omtalte jeg dette initiativet. Jeg viste blant annet til at det her ble lagt opp til en 50/50 deling mellom UD og næringen, representert ved Tschudi Shipping Company. Jeg presiserte at UD måtte gå grundig inn i søknaden i tråd med vanlig saksbehandling.

Han nevner ikke at støtten var godkjent og annonsert av hans daværende statssekretær Elisabeth Walaas allerede før UD hadde sett søknaden.
 
Tschudi-initiativ
Støre skriver videre i sin redegjørelse at det «noen steder er fremholdt at Tschudi var initiativtaker til prosjektet».

- Men gjennomgangen bekrefter at dette konkrete initiativet kom fra Norges Rederiforbund og akademiske institusjoner som Høgskolen i Bodø og BI, og at Tschudi Shipping Company på oppfordring fra Norges Rederiforbund tok del i oppfølgingen av initiativet, fastholder han.

Denne framstillingen står i kontrast til de interne UD-dokumentere Dagbladet nå har fått tilgang til. Her går det klart fram at det var Tschudi som tok initiativet:

«Initiativtaker Tschudi Shipping Company gir 6 mill til opprettelsen og etablering av et senter for nordområdelogistikk i Kirkenes(...)», heter det i UD-notatet.

Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø og BI Shipping omtales som «akademiske samarbeidspartnere i innledningsfasen».

Neste steg: Rederiforbundet
I et annet UD-internt notat redegjør UDs daværende spesialrådgiver for nordområdene, Jostein Mykletun, for et møte han hadde med Felix Tschudi og administrerende direktør Jon Edvard Sundnes i Tschudi Shipping Company allerede den 1. september 2008. Dette er også den første konkrete kontakten mellom UD og noen av de involverte partene Støre nevner i sin redegjørelse.

I møtereferatet er det notert som et «neste steg» at Tschudi «umiddelbart kontakter Norges Rederiforbund/v Trine Westerberg, med anmodning om at de utarbeider et samlet operativt konsept (...)».

Også i Høgskolen i Bodøs årsmelding fra 2008 omtales Jona Gahr Støre og Felix Tschudi i fellesskap som «finansiører og initiativtakere til senteret». Rederiforbundet er ikke nevnt.    

- Idémylding
Pressevakt Svein Michelsen I UD sier til Dagbladet at utenriksministeren i sin redegjørelse har beskrevet hvordan ideen om etableringen av et senter for nordområdelogistikk kom i stand og hvordan Rederiforbundet på eget initiativ sommeren 2008 gikk aktivt ut til næringen for å be om finansiell støtte til et slikt senter.

- Maritim logistikk i nord hadde stått sentralt i debatten om nordområdene over flere år, og det var idemyldring om dette temaet i mange sammenhenger i denne perioden. På møtet i UD 25. september 2008 var det klart at det var en felles forståelse mellom næringen og UD for hvordan et offentlig-privat initiativ kunne igangsetting, men det ble ikke gitt noe formelt tilsagn. Søknaden fra Rederiforbundets ble behandlet på vanlig måte og den formelle beslutningen om støtte ble fattet 7. november.

- Dokumentet Dagbladet refererer til og andre relevante dokumenter i saken er oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen sammen med utenriksministerens redegjørelse, legger han til.
 

 

 

 

VENNER: Milliardærreder og styreleder Felix Tschudi i stiftelsen Senter for nordområdelogistikk og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er barndoms- og omgangsvenner. Høsten 2008 ga Støre 6 millioner i støtte til opprettelsen av senteret, uten først å få vurdert habiliten sin hos Justisdepartementets lovavdeling. Foto: Sør-Varanger Avis
VENNER: Milliardærreder og styreleder Felix Tschudi i stiftelsen Senter for nordområdelogistikk og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er barndoms- og omgangsvenner. Høsten 2008 ga Støre 6 millioner i støtte til opprettelsen av senteret, uten først å få vurdert habiliten sin hos Justisdepartementets lovavdeling. Foto: Sør-Varanger Avis Vis mer