Ga sjefsjobber til ekskolleger

Høsten 2004 fikk Helse Førde-sjef Jon Bolstad refs for å ha ansatt en ekskollega uten å utlyse stillingen. Siden da har Bolstad gitt enda to bekjente jobb uten vanlig utlysing.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FØRDE/OSLO (Dagbladet): Refsen kom fra daværende helseminister Ansgar Gabrielsen - og jobben som ble delt ut, var økonomidirektørstillingen.

Sistemann av de tre tiltrådte i februar i år.

Dagbladet skrev i går om Helse Førde-ledelsens kontormøbelkjøp til 600 000 kroner Også toppsjefens uvanlige framferd for å rekruttere ledere har skapt bråk, og reist spørsmål om kameraderi.

-  Denne saken er så spesiell at det er god grunn til å stille spørsmål ved den. Hvilke ekstraordinære forhold er det som gjør at direktøren måtte handle på en så ekstraordinær måte? undrer professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, Henning Jakhelln.

Ble tatt opp i spørretimen

Nestleder Rune J. Skjælaaen (Sp) i Stortingets helse- og omsorgskomité er rystet:

-  Jeg skjønner ikke at Bolstad tør å gjøre dette. Han må da skjønne at søkelyset blir rettet mot et slikt opplegg, sier Skjælaaen.

Han synes det er alvorlig at systemet godtar manglende utlysinger og opphoping av tidligere kollegaer i et helseforetak.

 FIKK TOPPJOBB: Jon Bolstad gikk fra stillingen som rådmann i Rælingen kommune da han ble ansatt som administrerende direktør i Helse Førde i august 2004. En måned etter at Jon Bolstad ble toppsjef i Helse Førde, hentet han ekskollegaen Ørjan Sandvik (t.h.) til jobben som økonomidirektør i helseforetaket. På høsten ble Rælingen-kollega nummer to, Knut Bårtveit (midten), ansatt som spesialkonsulent i Helse Førde. Ingen av jobbene ble utlyst. Foto: Jon Terje H. Hansen
FIKK TOPPJOBB: Jon Bolstad gikk fra stillingen som rådmann i Rælingen kommune da han ble ansatt som administrerende direktør i Helse Førde i august 2004. En måned etter at Jon Bolstad ble toppsjef i Helse Førde, hentet han ekskollegaen Ørjan Sandvik (t.h.) til jobben som økonomidirektør i helseforetaket. På høsten ble Rælingen-kollega nummer to, Knut Bårtveit (midten), ansatt som spesialkonsulent i Helse Førde. Ingen av jobbene ble utlyst. Foto: Jon Terje H. Hansen Vis mer

Bolstad ble ansatt i Helse Førde i august 2004. Han hadde inntil da vært rådmann i Rælingen kommune. Etter en måned i sjefsstolen hentet han inn den tidligere kommunalsjefen i Rælingen, Ørjan Sandvik, som økonomidirektør i helseforetaket.

Til NRK Sogn og Fjordane, som den gang satte søkelys på saken, sa han at han ikke hadde tid til å lyse ut stillingen.

Nåværende moderniseringsminister Heidi Grande Røys stilte i september samme år spørsmål om saken til daværende helseminister Ansgar Gabrielsen i Stortingets spørretime. Svaret fra Gabrielsen var krystallklart: «(...)

Ansettelse uten utlysing vil i de fleste tilfelle ikke være i tråd med god forvaltningspraksis. Det er også uheldig med tanke på den sentrale samfunnsposisjonen som de regionale helseforetakene har».

Men litt seinere på høsten ble Rælingen-kollega nummer to, Knut Bårtveit, ansatt som spesialkonsulent i Helse Førde-administrasjonen. Heller ikke denne stillingen ble utlyst.

Og i februar i år startet Dagfinn Lorgen, tidligere IKT-sjef i Rælingen kommune, som organisasjons- og prosjektsjef i Helse Førde. Stillingen ble utlyst gjennom Aetat - som er et noe uvanlig sted å hente inn sjefer fra.

Bor gratis i Førde

-  Skandaløst. Jeg kan ikke si noe annet. Dette er ikke rett måte å forvalte statlige midler på, sier en opprørt nestleder Skjælaaen.

Han synes det er underlig at alle de tre som var best skikket til disse tre stillingene skulle befinne seg akkurat i Rælingen. I tillegg mener han helseforetakene er avhengige av en god lokal forankring.

Sandvik, Bårtveit og Lorgen bor på foretakets regning i Førde. I tillegg har både Sandvik og Bårtveit hjemmekontor ei uke i måneden.

-  Det hele bærer preg av at disse personene ikke egentlig bor i fylket. Helseforetakene er avhengige av tillit i befolkningen, og dette må være en håpløs måte å oppnå det på. Helt over alle støvelskaft, utbryter Skjælaaen.

Professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, bekrefter at ansettelsene ikke er i strid med loven, men at de strider med all god forvaltningsskikk.

Han peker på at det her er snakk om offentlige stillinger. En offentlig utlysing vil dermed hindre påstander om kameraderi og uryddighet, mener professoren.

-  Skattebetalerne finansierer disse stillingene, og de må kunne være 100 prosent sikre på at de best kvalifiserte folkene har fått jobbene. Ekstra viktig er det når arbeidsavtalene er så gunstige, med gratis bosted og hjemmekontor, sier Jakhelln, og legger til:

-  Denne prosessen gjør at man kan stille spørsmål om man har fått den riktige personen på toppen i Helse Førde.

Støtter møbelkjøp

Når det gjelder innkjøpet av designmøbler for 600 000 kroner til Helse Førde-administrasjonen, sier styreleder Clara Øberg i Helse Førde at det var i tråd med budsjettet. Hun forstår godt at lederen og nestlederen i helse- og omsorgskomiteen reagerer, men tror den kommer som en følge av at de ikke kjenner de lokale forholdene:

-  Møblene i administrasjonen måtte skiftes ut. Det var styre og administrasjon enige om. Vi satte av penger til det, og Bolstad har holdt seg innenfor disse rammene.

Hun legger også vekt på at de gamle møblene ikke er kastet, men er satt inn på andre, mer interne avdelinger.

-  Man bør ha ett presentabelt møterom i et helseforetak, sier Øberg, som - når det gjelder Rælingen-ansettelsene - ikke vil kommentere mer enn den siste stillingen. Dette fordi hun ikke var styreleder da de to andre ble ansatt.

-  Styret gikk ikke inn i utlysingen mer enn at vi spurte om alt var blitt gjort på den normale måten, og det fikk vi bekreftet. Da så vi ikke nærmere på hvor eller hvordan utlysingen var gjort.

-  Er du ikke redd for ensidig rekruttering i administrasjonen din?

-  Vi må alltid stole på at administrasjonen gjør de rette grepene, og så vidt vi har hørt fungerer disse personene godt i stillingene sine. Foretaket har gjort vesentlige innsparinger i konsulenttjenester, og ekstra ytelser som gratis bosted og hjemmekontor er da ikke noe uvanlig i helse-Norge, sier Øberg.

- SKANDALØST: Rune Skjælaaen (Sp).
STOLER PÅ B0LSTAD: Styreleder Clara Øberg.
KRITISK: - Denne prosessen gjør at man kan stille spørsmål om man har fått den riktige personen på toppen i Helse Førde, sier Henning Jakhelln, professor i arbeidsrett.