Ga Stortinget feil informasjon

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen ga Stortinget uriktig informasjon om den betente situasjonen i Luftfartstilsynet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Moe Gustavsen viste til at to fagforeninger i tilsynet «uttrykker full tillit til luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad og den måten han har etablert og driver tilsynet på». Det kom fram da samferdselsministeren i Stortinget den 11. oktober skulle svare på bråket rundt arbeidsmiljøet i Luftfartstilsynet og kritikken rettet mot luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad. Det som ikke kom fram, var at den ene «tillitserklæringen» aldri var blitt drøftet i fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL). Den andre «tillitserklæringen» fra Flerfaglig FellesOrganisasjon (2 fo) er bare én tillitsvalgts personlige syn.

I en undersøkelse som kom i sommer, uttalte mange ansatte i tilsynet at de ville fjerne toppledelsen på grunn det dårlige arbeidsmiljøet.

Ikke diskutert

«NTL i Luftfartstilsynet har full tillit til Luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad og den måten han har etablert og driver Luftfartstilsynet på», skriver NTLs tillitsvalgte Jan Kristian Heiberg. Gustavsen uttalelse til Stortinget er direkte sitat fra brevet Heiberg skrev 5. oktober - to dager etter at Christopher Stensaker (Frp) stilte spørsmål i Stortinget, og én dag etter at spørsmålet kom til Luftfartstilsynet for uttalelse.

- Brevet må stå for Heibergs regning, sier et NTL-medlem som ikke ønsker å stå fram. NTL-medlem Leif Morten Larsen, som nå er sykmeldt, forteller det samme: Medlemmene i NTLs lokallag ble ikke informert om tillitserklæringen til Skogstad på tross av at den er sendt i deres navn.

- Ordlyden i brevet er ikke drøftet med medlemmene, men er resultat av mange samtaler jeg har hatt med NTL-medlemmene i tilsynet. Jeg så det som en plikt som tillitsvalgt å skrive brevet for å korrigere de feilaktige opplysningene som er kommet ut om arbeidsmiljøet i Luftfartstilsynet, sier Heiberg selv.

Heller ikke 2 fo-avdelingen i Luftfartstilsynet står samlet bak noen tillitserklæring til Skogstad. Likevel sender tillitsvalgt Nils Eirik Jevne et brev den 5. oktober der han roser ledelsens tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

På egne vegne skriver han at han som tillitsvalgt «har intet å bemerke om hans (Skogstads) lederegenskaper».

- Jeg videreformidlet synspunktene fra våre medlemmer som ikke kjenner seg igjen i den negative fokuseringen på tilsynet, sier Jevne.

- Ikke informert

- Verken jeg, organisasjonene eller arbeidsmiljøutvalget fikk oss forelagt spørsmålet fra Stortinget, sier hovedverneombud i Luftfartstilsynet, Unni Vasaasen.

Vi fikk dermed ikke anledning til å gi vårt syn på saken til Samferdselsdepartementet.

Vasaasen er nå sykemeldt og viser til behandlingen hun har fått av ledelsen som årsak til sykemeldingen.

URIKTIG: Overfor Stortinget brukte samferdselsminister Terje Moe Gustavsen brev fra faglige tillitsvalgte i Luftfartstilsynet som dokumentasjon på at det er tillit til tilsynets direktør Per-Arne Skogstad. Men brevene hadde ikke støtte i organisasjonene.