Gabrielsen stagges

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Uttalelser fra medlemmer av ulike partier i Stortingets næringskomité tyder på at næringsminister Ansgar Gabrielsen ikke får lov til å selge ut så mye av statsselskapene som han ønsker. Ap, SV, Sp og delvis Frp har et annet syn på sakene enn regjeringspartiene. Dermed vil ikke regjeringen få flertall for sine planer, og godt er det.
  • Det er flere grunner til å tenke seg vel og lenge om før man lar staten selge seg ned til 34 prosents eierskap i Kongsberg Gruppen, Telenor, Norsk Hydro og DnB og til to tredjedels eierskap i Statoil. For det første trenger ikke staten inntektene fra salget. For det andre finnes det ikke private kjøpere i det norske markedet som har kapital nok til å erverve betydelige deler av statsaksjene som vil overflømme markedet. Riktignok skal aksjene porsjoneres ut over tid, men alle innser at de private eiere som går tungt inn i statsaksjeselskapene, vil være utenlandske giganter.
  • Når regjeringen ikke vil selge ut statens andeler fullt og helt, men lar staten beholde en tredjedel av aksjene, er det for å ha «nasjonal kontroll» over selskapet. Regjeringen ønsker at hovedkontoret skal forbli i Norge og at inntekter, kompetanse og forskningsresultater skal risle over gamlelandet, men altså i større mengder, siden dynamiske private interesser inviteres inn på eiersiden. Spørsmålet er imidlertid hvor god garanti 34 prosent av aksjene gir, når selskapenes styrer ikke ser seg tjent med det og får tilbud de ikke kan si nei til. Det er ikke lenge siden det politiske flertallet ønsket tre tunge forretningsbanker på norske hender. I dag har vi én, DnB.
  • Når det gjelder Statkraft, har regjeringen foreløpig bare gått inn for å omgjøre selskapet fra et statsforetak til et statsaksjeselskap. Men når den såkalte hjemfallsretten, som sikrer statlig overtakelse av private kraftverk etter et visst antall år, bortfaller, er det desto viktigere at staten har full kontroll med statsaksjeselskapet. Noe annet vil være å sløse med naturressursene og fellesskapets verdier.