- Galt å gi Viagra til pedofile

Det er godt vi har medisinsk fagekspertise som kan besvare de aller vanskeligste spørsmål.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Legen som skrev ut legemiddelet Viagra til en pedofilidømt innsatt i Ila fengsel, gjorde en feilvurdering, mener fylkeslege i Akershus, Anders Smith.

- Vi mener at Viagra ikke skal foreskrives til noen som har seksuelle avvik som pedofili. Det gjelder ikke bare denne ene saken, sier fylkeslege Anders Smith.

Fikk Viagra i fengsel

En nå 42 år gammel pedofilidømt mann fikk utskrevet Viagra av fengselslegen under soning på Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt våren 2000.

Den pedofilidømte misbrukte i samme periode sin 16 år gamle sønn på besøksrommet i fengselet under soningen, og ble i januar i år dømt til 21 års forvaring i Oslo tingrett.

Fylkeslegen i Akershus reiste tilsynssak mot legen som hadde foreskrevet potensmiddelet for å få vurdert om legen handlet uforsvarlig.

Feilvurdering

Fylkeslege Anders Smith og hans sakkyndige konkluderer i sin rapport med at den tidligere fengselslegen på Ila ikke handlet uforsvarlig, men foretok en feilvurdering da han foreskrev legemiddelet til mannen som sonet for seksuelle overgrep på unge gutter. Fengselsledelsen kjente ikke til foreskrivningen.

- Viagra er ikke et legemiddel for pedofilidømte. De bør få hjelp på annen måte. De har et avviksproblem, og det kan ikke løses med forsøk på å gjeninnføre normale seksuelle relasjoner med et legemiddel, sier Smith.

Veiledning som reaksjon

Fylkeslegen har valgt å reagere med en veiledning overfor den aktuelle legen, som er den mildeste reaksjonsformen Fylkeslegen kan gjøre bruk av.

- Vi har veiledet legen i form av et langt og omfattende brev som inneholder vår og de sakkyndiges vurdering av saken, sier Smith.

Veiledningen går ifølge Fylkeslegen på hvilke motforestillinger legen burde ha når en blir bedt om å gi Viagra til en seksuell avviker. Motforestillinger som den aktuelle legen ikke har hatt i tilstrekkelig grad.

- Vi snakker også om hva som er god praksis og ikke god praksis. Å skrive ut Viagra til en pedofil, er ikke god praksis, sier Smith.

Fylkeslegen mener at legen i større grad burde ha vurdert mulige uønskede virkninger av Viagra-medisinering og således kommet til at Viagra ikke burde ha vært foreskrevet.

Saken er nå avsluttet.

Overgrep

Fylkeslegen påpeker i brevet også at Viagra er et legemiddel som bidrar til å opprettholde og forlenge varigheten av mannens ereksjon, men virker ikke inn på den seksuelle lyst. De ser allikevel ikke bort fra at en bedret ereksjonsevne i neste omgang kan ha bidratt til øket lyst, hvilken igjen kan ha bidratt til at den nå 42-år gamle mannen på Ila forgrep seg på sin sønn.

- Vi kan ikke utelukke at Viagra-bruken har hatt noe å si i forbindelse med overgrepene, men det er umulig å kontrollere, sier Smith.

Han sier videre at det er blitt brukt som et argument for foreskrivning av Viagra til pedofile, at alle menn som ønsker det, kan få tak i det hvor som helst.

- Argumentet holder ikke i denne saken. Det skal ikke forekomme at en lege skriver ut et slikt legemiddel med åpne øyne når han vet at mannen er en seksuell avviker, sier Smith.

(NTB-Gøril Huse)