Gambler med eldres sikkerhet

- Dessverre er det sånn at flere kommuner spekulerer i å plassere eldre i institusjoner som de kaller «bo- og servicehjem» i stedet for sykehjem, sier seksjonssjef Thor Adolfsen i Norsk Brannvern Forening.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bergseng Bo- og Servicesenter «slapp unna» strenge brannkontroller, til tross for at flere beboere var pleietrengende. Det var ikke gjennomført teknisk brannkontroll, såkalt «brannsyn», siden bygget sto ferdig for halvannet år siden. Hadde institusjonen vært registrert som sykehjem, ville kravene til sikkerhet vært atskillig høyere.

Slapp unna

Dersom Bergseng hadde vært et sykehjem, ville det vært erklært som et såkalt A-objekt hos Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og pålagt å kontrollere organisatoriske og tekniske forhold hvert år.

- Det er betenkelig at kravene til en institusjon med beboere som både fysisk og psykisk er dårligere rustet enn vanlig til å takle sånne hendelser, ikke er høyere enn for vanlige boliger, sier Adolfsen, som forteller at Brannvernforeningen nå går inn for at alle bo- og servicehjem pålegges å montere såkalte sprinkleranlegg.

Mulig A-objekt

Hvert år må alle kommuner i Norge sende inn en oversikt til Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, som viser hvorvidt de har utført de pålagte kontroller av såkalte «særskilte brannobjekter». Den ferskeste oversikten som foreligger, er fra 1999. Den viser at mange norske kommuner ikke tar så alvorlig på brannsyn. Harstad kommune er en av kommunene som har sendt inn sine tall for år 2000 i tide til fristen 1. mars. Tallene viser at brannsyn er gjennomført ved 72 av kommunens 125 såkalte A-objekter.