Gamblet bort pensjonspengene

Gjennom hasardiøs gambling i verdipapir har Halden Kommunale Pensjonskasse tapt mer enn 55 millioner kroner. Mesteparten av pengene, som skulle sikre framtidige pensjonsutbetalinger, gikk tapt da pensjonskassen kjøpte høyrisikoaksjer etter råd fra sin betrodde forvalter. Kredittilsynet gransker nå saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slaktes av revisoren

- Skjønner ikke hva de skriker opp for

Forvalteren Atle Ulrichsen i Boston Asset Management har plassert store deler av pensjonskassas midler i et uvanlig lite antall teknologiselskaper. Selskapene har det siste året falt kraftig i verdi.

  • Hvor stort det endelige aksjetapet vil bli er ukjent, men det dreier seg i øyeblikket om 42 millioner kroner. Verdien av aksjeporteføljen er dermed halvert.
  • I tillegg har pensjonskassen tapt 13 millioner kroner på ulike derivater, verdipapir som var ment å sikre pensjonskassen nettopp mot tap.

Nå blir hele regningen sendt til skattebetalerne i Halden, etter at avisa Halden Arbeiderblad har skrevet en rekke artikler om skandalen. Kommunestyret har vedtatt å låne 60 millioner kroner for å dekke tapene - og dermed sikre de framtidige pensjonsutbetalingene. Alternativet hadde vært å nedlegge hele pensjonskassen.

Tap på tap

Det er investeringer i åtte teknologiselskaper som har påført Halden Kommunale Pensjonskasse (HKP) de foreløpig urealiserte aksjetapene. Ledelsen i HKP har bestemt seg for å kvitte seg med aksjene så raskt som mulig - og har dermed sett i øynene at pengene er tapt.

Dagbladet har regnet ut hva de fatale investeringene vil koste HKP utfra dagens kurser.

Investeringsoversikten, som viser HKPs samlede aksjeinvesteringer, illustrerer også hvor liten spredning det er på pensjonskassas plasseringer:

  • AMD og Kulicke & Soffa:

Boston Asset Management (BAM) plasserte nesten to tredjedeler av aksjepengene i to amerikanske teknologiselskaper. Foreløpig tap er 17 millioner kroner på AMD og 8 millioner kroner på Kulicke & Soffa.

  • Websenter Solutions:
Da dette teknologiselskapet skulle på børs, var det nok mange som sperret opp øynene over at lille Halden Kommunale Pensjonskasse var selskapets åttende største aksjonær, større enn blant andre Skandia og SEB. Foreløpig tap: 5,7 millioner.

  • Corrocean:
Kjøpt for 2,7 millioner, i dag verdt 1,8 millioner

  • WM Data:
  • Sist, men ikke minst finner vi GetHelp: BAM plasserte over 6 millioner av pensjonistenes penger i det lille IT-selskapet som bare omsettes i det spekulative gråmarkedet. I dag er det bare 500 000 kroner igjen etter et kursfall på 92 prosent!

Det svenske IT-selskapet ble kjøpt for 3,8 millioner, men verdien i dag er under halvparten: 1,5 millioner.

  • Tieto Enator:
det finske selskapet har klart IT-nedturen noe bedre enn sin svenske konkurrent og tapet for HKP er på «bare» 1,1 millioner.

Dristig

De fleste av landets 24 kommunale- og fylkeskommunale pensjonskasser har storparten av kapitalen i trauste obligasjoner som gir sikkerhet for en viss rente i et gitt antall år framover. Slik er ikke obligasjonene som HKP har kjøpt ved siden av sine aksjeinvesteringer. Hele 176 millioner kroner er investert i obligasjoner hvor selve avkastningen er knyttet til utviklingen i aksjemarkedet, med en hovedvekt på teknologiaksjer.

Medregnet selve aksjeporteføljen, betyr det at HKP investerte over 264 millioner kroner i plasseringer som i større og mindre grad var eksponert mot det risikofylte aksjemarkedet.

I en svært krass revisjonsrapport fra selskapet PriceWaterhouseCoopers rettes det hard kritikk mot hvordan kapitalforvaltningen har vært drevet i HKP. Verken forvalteren eller ledelsen ved pensjonskassen går klar av kritikken.

I tillegg har Kredittilsynet satt i gang omfattende undersøkelser.

Spesialrådgiver Trond Brun-Gulbrandsen og to av hans kollegaer dro til Halden og banket på hos pensjonskassen den 20. juni:

- Bakgrunnen var det dårlige årsregnskapet for fjoråret hvor hele den ansvarlige kapitalen gikk tapt, sier Brun-Gulbrandsen til Dagbladet.

Ikke noe teparty

Nøyaktig ei uke etterpå sendte avdelingen hans en rapport til styret i HKP. Rapporten er unntatt offentlighet. Nå må daglig leder Nils Vattekar i HKP svare på kritikken fra tilsynet. Frist for svarbrevet er 27. juli.

Også Boston Asset Management har hatt visitt av Kredittilsynets inspektører. Den 18. og 26. juni møtte de opp.

- Vi jobber nå med en gjennomgang av kjøp og salg som er gjort av verdipapirforetaket, særlig i forhold til Halden Kommunale Pensjonskasse. Vi utreder fakta om ansvarsforholdet mellom pensjonskassen og Boston Asset Management, sier underdirektør Eystein Kleven i Kredittilsynet. Om kort tid vil tilsynet sende en rapport også til BAM.

SATSET OG TAPTE: Halden Kommunale Pensjonskasse investerte over 264 millioner kroner i plasseringer som i større eller mindre grad var eksponert mot det risikofylte aksjemarkedet. Kommunestyret har vedtatt på låne 60 millioner kroner for å dekke tapene.Foto: TORE SANDBERG