Gamle bindes og låses inne

En tredjedel av norske sykehjem rapporterer at de bruker tvang i behandlingen av pasientene. Fastbinding, tvangsmedisinering og låsing av dører er vanlige metoder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Både personellmangel og holdninger i ledelsen ligger bak.
Rapporten som viser dette er fra 1994, men var hemmeligholdt til internt bruk, og er først nå blitt kjent. Ledelsen ved 124 sykehjem fikk tilsendt spørreskjema, der de skulle redegjøre for blant annet bruken av tvang. Nesten 30 prosent meldte om alt fra hyppig til sporadisk bruk av ulike former for tvang, til tross for at det ikke finnes hjemmel for det i lovverket. Kun i nødssituasjoner er det lov å bruke tvang overfor pasientene.

- Vi ble overrasket over tallene. Bruken av tvang var mer omfattende enn vi hadde ventet. Man må også legge til at dette var en indirekte undersøkelse, der ledelsen ved sykehjemmene selv fylte ut svarene, sier rådgiver i Statens Helsetilsyn Sonny Hellem.

Bekymret

Nær halvparten av de sykehjemmene som rapporterer om bruk av tvang, opplyser at de gjør bruk av fastbinding. 32 prosent melder at de låser dørene til pasientene, mens hele 21 prosent oppgir at de tvangsmedisinerer pasientene. 20 prosent av institusjonene har montert elektroniske dørlåser og bare seks prosent av sykehjemmene hadde montert video-overvåkning i 1994. I konklusjonen heter det: «Undersøkelsen sier ikke noe om i hvilken situasjon tvangsmidler blir anvendt. Lovverket gir i dag ikke hjemmel for bruk av tvang, bortsett fra i nødssituasjoner. Mye tyder på at tvang blir brukt også i tilfeller der det ikke er snakk om en nødssituasjon. Funnene bekrefter behovet for en gjennomgang av regelverket for å bedre rettssikkerheten. Dette vil bli tatt opp med Sosial- og helsedepartementet. Fylkeslegene og Helsetilsynet vil fortsatt følge utviklingen nøye.»

Personellmangel

- Fylkeslegene fikk kjennskap til undersøkelsen og ble bedt om å føre tilsyn med sykehjemmene i sitt fylke. Ellers har det ikke skjedd noe. Vi har ingen statistikk som kan si om forholdene er bitt bedre eller verre, sier Sonny Hellem.

I 1994 bevilget Stortinget 50 millioner til kartlegging av det medisinske tilbudet til eldre i kommunene. Tre kommuner i hvert fylke er satt under lupen og arbeidet avsluttes til neste år.

- Dette prosjektet vil blant annet gi oss nye tall på bruken av tvang i sykehjemmene. Resultater så langt kan tyde på at personellmangel, mangel på ressurser og holdning i ledelsen er årsaken til at så mange sykehjem må bruke tvang for å hanskes med pasientene, sier prosjektleder i Norsk geriatri, Otto Christian Rø. Prosjektet skal ta for seg de eldres grunnleggende behov og analysere problemene.

- Vi mangler kunnskap om dette. Resultatene kan gi politikerne et reellt bilde av situasjonen i kommunene, sier Rø.
- Det er bekymringsfullt med bruken av tvang i institusjonene. Mye kan tyde på at det munner ut i et spørsmål om ressurser, sier Rø.

<B>BEHANDLINGSHJEM:</B> Nesodden Bo- og behandlingssenter på Nesodden