Gammelt brev kan ha avgjort

Ett år før han ble tiltalt skrev tiltalte et notat som hjalp ham til frifinnelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Blant momentene som rettens flertall legger til grunn når den frikjenner ham, er brevet tillagt stor vekt.

- Jeg kaller det en kjærlighetserklæring, sier tiltaltes forsvarer Roald Angell.

Erklæringen er en del av et notat som politiet beslagla da tiltalte ble pågrepet i 2001. Tiltalte skrev det trolig året før.

I dommen er følgende del av notatet sitert - og tolket i retning av at tiltalte er uskyldig:

«Hver dag måtte han ligge og tenke på om han i det hele skulle stå opp. Lete etter en grunn til å fortsette. Det var alltid det samme svaret. Håpet. Hans håp om at hun ikke lenger elsket han, at det var derfor hun dro og sånn sett var i live. Det var det eneste han hadde å klamre seg fast til. Ingen kunne se det på han. Det eneste de hadde å tilby var medlidenhet og det var det sjelden noen hjelp i. Den eneste som kunne hjelpe var hun, men hun var ikke der. Hjertet var dødt, men det hadde ikke sluttet å slå. Det døde den dagen hun forsvant. Hun tok det med seg da hun dro. Han ville gitt sitt liv for at hun skulle leve, men fikk aldri sjansen. Han lurte ofte på om deres kommende barn var en gutt eller en jente. Han håpet barnet ble lik moren.»

Selve begrunnelsen for frifinnelse lyder slik:

«Rettens flertall finner at man er svært nær grensen til at det foreligger kun en teoretisk tvil. Men når tilstrekkelig visshet ikke kan tilveiebringes, må tvilen komme tiltalte til gode.»

Bare meddommer Marit Kroken skiller seg fra flertallet. Hun mener at tiltalte er «skyldig ut over enhver rimelig tvil». Alle fem er enige om samboerens erstatningsansvar, som altså bare fordrer sannsynlighetsovervekt for at han drepte Linda.