Går imot kommunen - verner naturperle

Energiminister Olav Akselsen og Ap går imot lokale myndigheter, men støtter kjendisene når de sier nei til utbygging av Hattebergvassdraget i Sunnhordland. - Stortinget har instruert regjeringen, sier ordfører Aksel Kloster til Dagbladet.no.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag la olje- og energiminister Olav Akselen fram Ap-regjeringens innstilling til utbygging av Hattebergvassdraget i Kvinnherad i Sunnhordland. I Rosendal rådhus ble det klart at regjeringen går inn for vern av vassdraget når de avslår søknaden fra Kvinnherad Energi om utvidelse av Ringeriksfossen i Muradalen kraftverk.

- Hensynet til naturverdiene ved inngangsporten til Folgefonna nasjonalpark har vært avgjørende for at regjeringen nå sier nei til utvidelse av kraftverket i Hattebergvassdraget, sier Olav Akselsen til NTB.

Kultursjefen i Kvinnherad, Stein Haugen, er glad for at vassdraget vernes. - Dette er en gledens dag for alle som jobber med kultur- og naturverdier i området, sier han til Dagbladet.no.

Skuffet ordfører

Spørsmålet om utbygging av det vakre kulturlandskapet som omkranser Norges eneste baroni - Baroniet i Rosendal - har reist skarpe fronter. Området inngår i Folgefonna nasjonalpark, og regnes som et av Norges vakreste naturlandskap.

- Vi er skuffet. I denne saken har Stortinget instruert regjeringen, som har tatt en avgjørelse som er en naturlig konsekvens av dette. Det er spesielt Høyre som har gitt regjeringen instrukser. Men vi aksepterer regjeringens avgjørelse, sier en skuffet ordfører Aksel Kloster til Dagbladet.no.

Plaster på såret

Men selv om lokalmyndighetene skuffet må innse at slaget om utbygging er tapt, kan de trøste seg med at Miljøverndepartementet går inn for at Rosendal blir nasjonalparksenter.

Bygda blir med det et satsningsområde for natur, kultur og miljø, og ordfører Kloster må innrømme at regjeringens nei til utbygging er en seier for bygda som nasjonalparksenter.

- Vi er skuffet over vedtaket, men tilsvarende glade for at regjeringen vil satse på nasjonalparksenteret, sier Kloster.

Leder for informasjonsnemda i Hattebergvassdraget, Sigurd Vikøren, tror ikke vedtakene er to uavhengige saker. Han tror nasjonalparksenteret er et kompromiss for vern av vassdraget.

- Dette er ikke tilfeldig, selv om ministeren sier det. Disse to sakene henger sammen, sier han til dagbladet.no.

Gikk imot lokallaget

Lokalt et det flertall for utbyggingen for å skaffe Kvinnherad kommune inntekter fra kraftutvinning, men partene står steilt mot hverandre. Saken har også vakt engasjement i andre deler av landet, og spesielt kulturkjendiser har trykket saken til sitt bryst. Blant de mest kjente motstanderne av utbygging er Herborg Kråkevik, Toralv Maurstad, Ketil Bjørnstad, Leif Ove Andsnes og Vetle Lid Larssen.

Også en samlet miljøbevegelse har protestert mot utbyggingsplanene.

Kvinnherads ordfører Aksel Kloster (Ap) og flertallet av Kvinnherad kommunestyre har stått fast på standpunktet om utbygging. Forslaget ble vedtatt med 26 mot 18 stemmer i kommunestyret, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innstilte i fjor på at Kvinnherad Energi skulle få konsesjon for utbygging. Det ble enstemmig vedtatt i høringsutvalget i Hordaland fylkesutvalg.

Etter samtalar med olje- og energiministeren under befaring i det utbyggingstrua området i februar i år, var ikke ordføreren i tvil om at det skulle bli en form for utbygging. - Jeg ser det som helt urealistisk at det ikke blir noen form for utbygging av Muradalen Kraftverk, sa han til lokalavisa Kvinnheringen den gang.

På spørsmål om ordføreren synes energiministeren har snudd i saken, presiserer Kloster at Akselsen hele tida tok sine forbehold, men at Kvinnherad kommune følte seg sikker på utbygging.

- Vi er uenige med regjeringens standpunkt, men aksepterer at en innimellom må ta overordna nasjonale hensyn, sier han til dagbladet.no.

Feiret med is og flaggheising

Naturvernere over hele landet har vunnet en seier når regjeringen går inn for å verne Hattebergvassdraget. Spesielt lokale vernetilhengerne har grunn til å feire.

- Først og fremst er vi veldig glad. Dette betyr veldig masse for et unikt område, sier den lokale motstandsgeneralen Sigurd Vikøren til Dagbladet.no.

- Vi har allerede feiret med softis og flaggheising, men ser ikke bort fra at feiringen vil fortsette utover kvelden.

Alene på Stortinget

Dersom Arbeiderpartiet hadde gått inn for utbygging av kraftstasjonen i Hattebergvassdraget, måtte de hatt hjelp av Fremskrittspartiet.

Høyre har tidligere kontant avvist forslaget, og Ap hadde stått nesten alene tilbake i Stortinget etter at SV og sentrumspartiene klart har signalisert at de går mot utbygging. Det var kun Fremskrittspartiet som ikke hadde gitt uttrykk for sitt syn.

KULTURPERLE: Baroniet i Rosendal ligger i et av Norges vakreste natrurområder. I dag ble det klart at regjeringen går imot utbygging av Hattebergvassdraget til høyre i bakgrunnen.
GÅR IMOT UTBYGGING: Olje- og energiminister Olav Akselsen presenterte i dag regjeringens syn på utbygging av Hattebergvassdraget.