Går utenom tunnelen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Da styret i NSB i begynnelsen av juni vedtok å utsette åpningen av Gardermobanen, var det uklart hvor lenge jernbanen ville bli forsinket. Nå vet vi at det vil gå minst 11 måneder fra Gardermoen blir tatt i bruk som hovedflyplass til togene kan kjøre gjennom Romeriksporten. Men forsinkelsen kan bli enda større, av den enkle grunn at det fortsatt er usikkert hvordan tettingen skal skje. Hva prislappen til slutt blir, aner ingen.
  • Dermed er skandalen et faktum for det som skulle være det store miljøprosjektet ved valget av Gardermoen. Selv om det blir togtransport til flyplassen fra starten av, vil togene bli færre og bruke lengre tid. Dermed vil NSB tape i konkurransen med biler og busser. Når flypassasjerene først har vent seg til å bruke annen transport, kan det også bli vanskelig å ta igjen det tapte når Romeriksporten en gang åpner. Dermed blir miljøet den store taperen ved utsettelsen. Belastningen blir stor for den store befolkningen i Groruddalen, der trafikken skal gå på veier som fra før er tungt belastet. At dette også vil føre til flere ulykker, ligger i sakens natur.
  • Det er et paradoks at det nettopp er miljøhensyn som er årsaken til utsettelsen. Det renner fortsatt for mye vann ut av Puttjern. Vannbalansen i denne delen av Østmarka skal stabiliseres. Det er årsaken til utsettelsen. Ellers kunne NSB uten problemer åpnet Romeriksporten 8. oktober.
  • Derfor er det en meget usikker miljømessig gevinst som oppnås ved utsettelsen. Men vi konstaterer at det er bred politisk enighet om å prioritere vannstanden i noen tjern i Østmarka, noe ikke minst samferdselsminister Odd Einar Dørum har ivret så sterkt for. Med den miljøprofilen han har, går vi ut fra at han seriøst har veid de ulike sidene opp mot hverandre, og funnet ut at den løsningen som nå er valgt, i sum er den beste for miljøet. Men vi må innrømme at vi gjerne skulle sett det regnskapet.