Gården selges

I dag er det skjebnedag for Orderud gård. Hvis Høyesteretts kjæremålsutvalg opprettholder fengslingskjennelsen mot Per og Veronica Orderud, vil avviklingen av Orderud gård starte umiddelbart. Trolig vil gården være solgt i løpet av en måned.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjæremålsutvalget avgjør trolig i dag om Per og Veronica fortsatt skal sitte i varetekt.

- Slik gården drives i dag, med innleid hjelp, drives den med underskudd. Regningen ligger i dag på rundt 30000 kroner i måneden. Ekteparet har betalt dette ut fra en driftskreditt i banken, men denne vil ikke vare lenge, sier Per Orderuds advokat, Cato Schiøtz.

- Hvorfor drive gården videre med tap i noen måneder når det ikke synes å være noen redning? sier Schiøtz.

En måned

Onsdag var det et møte mellom Per og Veronica Orderuds familie og advokatene Schiøtz og Frode Sulland, som forsvarer Veronica Orderud.

- Der ble familien orientert om situasjonen, og konklusjonen er at en avvikling vil bli igangsatt dersom kjæremålsutvalget avviser anken. Prosessen med salget vil kanskje ta en måned, sier Schiøtz.

- Blir de sittende fengslet, ser de ingen måte å redde gården på, sier han.

Detektivregning

Ekteparet Orderuds økonomiske situasjon kan forverres ytterligere. På oppdrag fra advokat Frode Sulland har privatetterforsker Harald Olsen gjort undersøkelser i Orderud-saken. Hans oppdrag har resultert i en regning på i underkant av 200000 kroner. Denne regningen har Sulland bedt det offentlige om å betale. Dette ble avvist av herredsretten. Gjør Eidsivating lagmannsrett det samme, er det fare for at denne regningen vil havne på ekteparets bord.

Det offentlige dekker advokatsalærene til ekteparet.

Orderud-ekteparet og Kristin Kirkemo Haukeland kan likevel få en ny sjanse av kjæremålsutvalget, som kan oppheve kjennelsen til lagmannsretten. Da får lagmannsretten saken tilbake, og må behandle den på nytt. Og det betyr at de tre kan bli løslatt av lagmannsretten til uka.