Gardermobanen kreves for 337 millioner

Nye prøvelser venter ledelsen i NSB Gardermobanen når de i morgen møter et krav fra Scandinavian Rock Group (SRG) på 337 millioner kroner i voldgiftsretten. SRG vil ha tilbake de rundt 300 millioner selskapet har gått med underskudd på å ta jobben med å sprenge ut Romeriksporten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På senvinteren 1997 oppsto det full konflikt mellom byggherre NSB Gardermobanen og hovedentreprenør SRG. SRG hevdet at mangelfull geologisk kartlegging fra byggherren side hadde ført til merarbeid for SRG i strid med kontrakten. I protest nedla SRG alt arbeid i Romeriksporten fra 1. til 17. april 1997. SRG-arbeiderne gikk tilbake til jobb da partene ble enige om å ta opp erstatningsspørsmålet i en voldgiftssak.

Kan ikke ankes

I morgen begynner altså voldgiftssaken i Oslo, og det er satt av fem uker til behandling av saken. Dom kan ikke ventes før i månedsskiftet april/mai. Det er ikke alminnelig ankeadgang i voldgiftssaker. Dommen blir derfor etter alt å dømme stående.

At saken ikke havnet i det ordinære rettsapparatet skyldes SRGs frykt for at man måtte vente svært mye lenger på rettskraftig dom. SRG stilte under arbeidsstansen derfor som krav at erstatningsspørsmålet skulle løses ved voldgift. Rundt 300 millioner, som entreprenørselskapet skal ha gått i underskudd på sitt arbeid med Romeriksporten, er svært mange penger for selskapet.

Det skal ikke være strid om at byggherren faktisk har ansvar for geologiske forundersøkelser. Striden står om hvorvidt forundersøkelsene var så mangelfulle at de brøt med kontrakten med SRG. De vanskelige grunnforholdene førte nemlig til at arbeidet ble mer omfattende og tok lengre tid enn SRG hadde forutsatt.

SRG mener også at NSB Gardermobanen la uforutsette hindringer i veien for arbeidet, da det ble nedlagt forbud mot nattsprenginger under boligområdene. Hovedentreprenøren vil videre hevde i retten at den ble påført ekstrakostnader da NSB Gardermobanen forserte arbeidet en periode.

Motkrav

SRGs krav om 337 millioner pluss saksomkostninger vil møtes av et motkrav fra NSB Gardermobanens side på til sammen 11,5 millioner kroner. Kravet er knyttet til arbeidsstansen og til at SRG ikke fullførte anlegget i tide.

Høyesterettsadvokat Jon R. Gundersen og advokat Svein Eriksrud fører saken for SRG, mens advokat Gunnar Sørlie fører saken for NSB Gardermobanen. Høyesterettsadvokat Lars A. Christensen er oppnevnt som rettens formann.

(NTB)