RØDE TALL: Garderobemannen sliter med å snu den negative trenden. Foto: Tom Nielsen, Finansavisen.
RØDE TALL: Garderobemannen sliter med å snu den negative trenden. Foto: Tom Nielsen, Finansavisen.Vis mer

Garderobemannen sliter

Egenkapitalen er negativ.

(Finansavisen): Garderobemannen Erik Bøckmann, som startet Norges største garderobekjede for over 20 år siden, har de siste årene slitt med å tjene penger. Siden 2015 har selskapet tapt 38,8 millioner kroner, skriver Finansavisen.

«I årsberetningen for 2015 forventet vi at man ville klare å forbedre resultatet som følge av større antall butikker og markedsandeler. Dette har imidlertid tatt lenger tid enn forventet», skriver Bøckmann i årsberetningen.

Store lån

Som følge av de store tapene, har selskapet måttet ta på seg store lån. I fjor vokste gjelden med 50 prosent til 64,7 millioner kroner. Ifølge Finansavisen resulterte det i at egenkapitalen forverret seg fra minus 18,4 til 30,3 millioner kroner.

I 2016 skrev revisor Jørn Løken i BDO at «situasjonen indikerer at det foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift». BDO-revisoren konkluderte med at selskapet ikke hadde tilfredsstillende rutiner knyttet til kassesystemet og bokføring av inntekter, forskuddsbetalinger og kundefordringer.

«Dette er i strid med bokføringslov, - forskrift og god bokføringsskikk», heter det i revisorberetningen. Litt senere valgte Løken å fratre som selskapets revisor.

- Jeg har taushetsplikt og kan ikke kommentere saken, sier han til Finansavisen.

Likviditeten er meget stram

Garderobemannens nye revisor, Trung Tran i Tran Revisjon, vurderte ikke selskapets inngående balanse eller BDOs vurderinger i revisjonsberetningen for 2017. Riktignok presiserer Tran at «likviditeten er meget stram».

Ifølge Finansavisen omsatte Garderobemannen for 237,3 millioner kroner i 2017 og fikk et negativt årsresultat på 12,3 millioner kroner.

Andre økonominyheter:
Frykter kursfall – anbefaler salg
Ser flere børsrekorder