- Gårdstvisten førte til drapet

Per Orderud (47), ektefellen Veronica Orderud (29) og Veronicas søster Kristin Kirkemo Haukeland (28) ble i formiddag dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød (43) ble sensasjonelt frifunnet for overlagt drap, men funnet skyldig i medvirkning til uaktsomt drap og dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den oppsiktsvekkende og historiske dommen var enstemmig. Retten var ikke i tvil om at de tre har stått helt sentralt i planlegging og gjennomføring av drapene på Anne Orderud Paust, og hennes foreldre Marie og Kristian Orderud. Det ble klart fastslått at det var den uløste tvisten rundt Orderud gård som lå bak.

Tre av de domfelte var selv til stede i rettssalen, der spenningen var på bristepunktet før domsavsigelsen. Lars Grønnerød valgte å følge domsavsigelsen hjemmefra.

Da rettens formann, sorenskriver Trond Våpenstad (52), satte retten klokka 10.01, lå det en ytre ro, men indre spenning blant alle i salen.

Dommeren valgte, som annonsert på forhånd, å lese premissene før han kom til den spennende domsslutningen. Denne svært uvanlige måte å lese opp dommen på, hindret ikke at det tidlig festet seg et inntrykk av i hvilken retning det bar. Våpenstad hoppet over de første sidene av dommen, før han gikk til sidene 10-11.

Dramatisk

Dramatikken startet umiddelbart. Det ble tatt et klart oppgjør med ekteparet Orderuds påståtte mangel på motiv. Gjennom hele saken har ekteparets forsvarere stått på at gårdstvisten var løst, og at det dermed ikke forelå noen grunn til å drepe.

Retten fastslo at det ikke forelå noen løsning, og at det var høyst uklart hva løsningen ville bli.

Skjerpet forsett

Omhyggelig ble drapet beskrevet som «grotesk», «brutalt» og «gruoppvekkende». Planleggingen har skjedd over lang tid, og ekteparet hadde hatt god tid til å avbryte planene, fastslo retten. Som istedenfor konstaterte at de hadde skjerpet hverandres forsett og «utvilsomt handlet med overlegg».

Det var ikke mulig for retten å finne formildende omstendigheter som kunne føre til at straffen kunne settes under maksimum.

Det samme ble fastslått med hensyn til Kristin Haukelands medvirkning, der retten var særdeles omhyggelig med å påvise drapsforsettet bak hennes handlinger.

Nettopp mangel på forsett førte til den svært uvanlige domfellelsen av Lars Grønnerød for uaktsom medvirkning til drap.

Uvanlig

Dette er en konstruksjon som bygger på en meget spesiell anvendelse av straffelovens paragraf 239, og som ble avvist av Grønnerøds forsvarer under rettssaken. Men retten fant støtte i Høyesteretts praksis, nærmere bestemt dommen fra Lillehammer-drapet i 1974.

Retten misbilliget Grønnerøds nærmest notorisk kriminelle og usosiale atferd, men kunne ikke bruke dette mot ham i vurderingen av om han hadde vært med på planleggingen. Retten mente også at det var formildende at at Grønnerød hadde bidratt til å belyse saken. Begrepet «oppklare» ble ikke brukt.

Anket på stedet

Retten ble hevet klokka 10.34. Da hadde allerede ekteparet Orderud og Kristin Haukeland anket på stedet. Haukeland ble for øvrig også funnet skyldig i å ha festet dynamitt under Anne O. Pausts bil sommeren 1998. Lars Grønnerøds forsvarer, Steinar Wiik Sørvik, må nå ta stilling om de skal anke dommen. Riksadvokaten er den eneste som kan avgjøre om dommen mot Grønnerød ankes.