Gass i hundre år

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Alle aktørene visste at det ikke ville bli bygd gasskraftverk på mange år da regjeringen Bondevik ble kastet av Arbeiderpartiet og Høyre på denne saken våren 2000. Det ble understreket i går da Bondevik II-regjeringen, der Høyre er med, la fram sin melding om innenlands bruk av naturgass. Der åpner regjeringen for å gi investeringsstøtte til bygging av gasskraftverk først fra 2006 som er året etter neste stortingsvalg. Verkene skal ha såkalt CO{-2}-håndtering og reduserte utslipp av klimagasser. Slik manøvrer Bondevik unna at han var og er imot bygging av det han retorisk har kalt «gamle og forurensende gasskraftverk».
  • Det ligger mye politisk tåspissdans bak forslagene i gassmeldingen. Vi håper den blir brukt til å utforme nasjonale og brede forlik om innenlands anvendelse av denne naturressursen. Oljemeldingen gjør det klart at Norge disponerer oljereserver som vil vare i 50 år til, og gassreserver som vil vare i 100 år fra nå. Fornuftig utvinning og anvendelse av disse ressursene vil berike Norge i hele dette nye århundret. Ett godt eksempel på et positivt kraft- og miljøregnskap blant dem som står i meldingen, handler om elektrifisering av virksomheten på sokkelen med kraft produsert i gasskraftverk på land med reduserte utslipp. Slike regnskap bør gi grunnlag for bred tilslutning til omforente løsninger. Og de kan gjerne komme tidligere enn det oljeministeren ser for seg.
  • Den norske regjeringen fortsetter å forholde seg til mål og mengder i Kyoto-prosessen som har fått et grunnskudd av USA. Bush-regjeringen sier at det vil skade amerikansk økonomi å følge Kyoto-avtalen. Disse beslutningene har kastet klimaarbeidet ut i usikkerhet. Inntil USA på nytt griper til fornuft, er det riktig for Norge å gjøre som regjeringen foreslår, å satse på tiltak som gir mindre utslipp enn i dag, og som bidrar positivt til landets miljøregnskap.