Gass ikke lønnsomt

Det hersker total forvirring om de vedtatte gasskraftverkene vil føre til økte eller reduserte utslipp av CO2 i Europa. Men én ting er ekspertene enige om: Gasskraftverkene blir ikke lønnsomme i overskuelig framtid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til nå er det forurensningen som har vært i fokus: hvorvidt gasskraftverk i Norge kommer på toppen av øvrig klimaforurensning i Europa, eller om sannsynligheten taler for at norske gasskraftverk vil bidra til å svekke kullkraftverkenes stilling og dermed senke totalutslippene.

Usikkerhet

Europas klimabyrå fastslår at norske gasskraftverk vil komme på toppen av all annen klimaforurensning. De to norske utredningene som regjeringen og statsråd Siri Bjerke støtter seg til, henholdsvis Statistisk sentralbyrås rapport og tilsvarende fra Frischsenteret, understreker først og fremst usikkerheten ved regjeringens konklusjon.

Ingen av utredningene gjør det mulig å fastslå at norske gasskraftverk vil redusere totalutslippene. Faktisk heller SSBs undersøkelse mot det motsatte, mens Frischsenteret slår fast at usikkerheten rundt disse utslippsspørsmålene er så stor at analysene må behandles med stor varsomhet.

Med tap

Det de to undersøkelsene derimot er skjønt enige om, er at de vedtatte gasskraftverkene i Norge aldri vil kunne bli lønnsomme. I hvert fall ikke i overskuelig framtid. Dersom økonomiske analyser legges til grunn, vil de aldri bli bygd. Forskningssjef ved SSB, Torstein Bye, bekrefter konklusjonen overfor Dagbladet.

Frischsenteret konkluderer slik:

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med økt eksport av gass fra Norge. Derimot er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å bygge gasskraft omtrent null, på kort sikt.