Gass-Norge

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • En snau mannsalder etter den spede begynnelsen til den norske oljealderen har Olje-Norge nådd toppen. Ny kunnskap omsatt i praktisk virksomhet og ny teknologi som øker utnyttelsesgraden av oljefeltene på sokkelen og derved forlenger deres produksjonstid, har gjort denne epoken lenger enn opprinnelig beregnet.
  • Det eldste feltet som innledet den norske oljealderen, Ekofisk, produserer fortsatt, og har gjennomgått en serie oppgraderinger. Selve juvelen på sokkelen, Statfjord-feltet, er inne i en liknende prosess. Men toppen er passert, og gradvis vil Olje-Norge bli til Gass-Norge. Den epoken vil bli atskillig lenger enn oljealderen. Med dagens reserver vil den vare i minst hundre år til.
  • I dag eksporterer vi nesten all naturgass som produseres på norsk sokkel. Et utvalg som er nedsatt av Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet og som har vært ledet av den tidligere SV-politikeren Arent M. Henriksen, la i går fram sin plan med det ambisiøse mål om i løpet av ti år å ta i bruk ti prosent av den norske gassproduksjonen innenlands. Utvalgets innstilling beskriver en mulig vei til omlegging av den dominerende energibæreren i Norge fra olje til naturgass.
  • Utvalgets forutsetning er at sluttresultatet skal bidra vesentlig til at Norge oppfyller sine forpliktelser i henhold til Kyoto-avtalen og reduserer dagens utslipp av CO{-2} betydelig. Men prosjektet forutsetter bygging av en omfattende infrastruktur for transport av gass fram til brukerne i industrien og i husholdningene. En del av planen er intensivert forskning på forurensningsfrie gasskraftverk, og på veien fram til et energisystem basert på hydrogen.
  • De første kommentarene fra naturvernhold og fra opposisjonen har vært forutsigelige og negative. Typisk er kommentaren fra lederen i Natur og Ungdom som begrunner sin motstand med at gassen vil utkonkurrere vannkraft. Argumentet virker uforståelig og litt absurd. Denne utvalgsinnstillingen er et seriøst arbeid med en rad utfordrende problemstillinger som gjør seg fortjent til en seriøs mottakelse og en konstruktiv debatt.