Gass utløste eksplosjonen?

DRAMMEN (Dagbladet): Dynamitt går ikke i luften bare av flammer. Gass eller andre lett antennelige stoffer inne i Brakernestunnelen må ha forårsaket dødsmellet. I dag starter politiet arbeidet med å finne årsaken til en av de verste anleggsulykkene i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Brannen i tunnelen på Brakerøya startet i isolasjonsmateriale i en ventilasjonskanal i taket på tunnelen. Materialet, PE-skum, er brennbart og blir vanligvis tildekket med et lag betong. Dette hadde arbeiderne ennå ikke rukket å gjøre. Hva som derimot førte til at dynamitten eksploderte er uklart. Det eneste politiet ville si i går var at det ble oppbevart andre typer sprengstoff og gass i tunnelen. De ville ikke si hvilke type gass det var snakk om.

Først i dag kan politiet ta seg inn i den utbrente tunnelen. Den sterke varme- og røykutvikling gjorde det umulig i går.

Den kraftige eksplosjonen inntraff bare noen få minutter etter at brannmannskapene kom frem til stedet. De første folkene fra brannvesenet hadde akkurat rukket å ta seg innover i tunnelen.

Liten tid

Dyno Consult som måler rystelser ved ordinære salver, målte et utslag klokka 15.43. Arbeiderne hadde dermed bare noen få minutter på å komme seg ut fra da alarmen gikk. Flere av brannmennene som gikk inn i tunnelen berget trolig livet ved å kaste seg ned bak en container som sto cirka 30 meter inne i fjellet. To av dem rakk det aldri..

Statens vegvesen forteller at det tidlig i byggefasen ikke brukes kraftige dynamittsalver. Mengden i gårsdagens sprengninger anslås mellom 70 og 140 kilo. Når man kommer lengre inn i fjellet er det normalt å bruke opp til 700 kilo per salve.

Det første tallet stemmer bra overens med mengden som blir anslått å ha gått i luften under eksplosjonen. Det kan derfor tenkes at det var dynamitten til dagens siste salve som alt var fraktet inn i tunnelen. Er så tilfelle kan det være i strid med regelverket.

Strenge krav

For det er uhyre strenge krav til oppbevaring og håndtering av dynamitt. Den skal blant ikke oppbevares sammen med andre sprengstoff eller lett antennelige produkt.

- Det er også restriksjoner på hvor man kan oppbevare dynamitt under sprengingsarbeid. Jeg vet ikke hvor dynamitt i Bragernestunnelen var plassert, og kan derfor ikke si noen om det her er begått brudd på regelverket. Til det er det alt for tidlig, sier avdelingsdirektør Terje Olav Austerheim i Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.

Han kan heller ikke si noe om kraften i eksplosjonene, annet enn at det må ha vært et enormt trykk.

- I en tunnel blir trykket mange ganger sterker enn ute i det fri. Skadene viser at det har vært enorme krefter i sving, sier Austerheim.

Hans kolleger bisto i går politiet, og vil delta i den videre etterforskningen.

På ettermiddagen i går ble politiet klar over enda en eksplosjonsfare: ca. 100 meter fra tunnellen lagrer Osram fire tanker kjemikalier, deriblant nitrogen.

- Vi har bedt Osram om å sikre fabrikken og tankene med eksplosjonsfarlige kjemikalier, sier politimester Ragnvald Mikkelsen ved Drammen politikammer.