Gassdirektiv saken

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er noen av de viktigste forslagene i gassdirektivet - og Norges innvendinger:

  • Liberalisering

Hovedformålet med direktivet er å liberalisere gassmarkedet i EU. De siste årene har det pågått et systematisk arbeid i EU for å åpne opp tunge statlige og monopolitiske sektorer for konkurranse. F.eks. post, tele og elektrisitet.

  • Langsiktige kontrakter

Langsiktige kontrakter har vært en forutsetning for å sikre et stabilt investeringsnivå i gass-sektoren. EU ønsket opprinnelig å forby slike kontrakter. Status pr. i dag er at det ikke vil bli forbudt å inngå denne typen kontrakter, men at de må meldes inn til EU-kommisjonen, som igjen skal avgjøre om kontraktene vil hemme og begrense konkurransen.

  • Tredjeparts adgang

EU mener at eierne av rørledningene skal tvinges til å åpne nettet for konkurrentene. Norge mener at gassrørledningene i Nordsjøen er en integrert del av produksjonssystemet, og ikke hvilke som helst ledninger. Tredjepartsadgang bør derfor først gjelde fra ilandføringsterminalene på kontinentet. Hvis tredjepartsadgang blir resultatet, frykter Norge dårlig ressursutnyttelse på sokkelen - og milliardtap som følge av økt konkurranse.

  • Gjensidig åpenhet

Det innebærer at Norge ikke vil kunne transportere gass gjennom nettet i Europa dersom norske ledninger ikke åpnes for andre.