Gavepakke til Forsvaret: 5 milliarder

Forsvarssjef Sigurd Frisvold regnet med å betale hele omstillingen i Forsvaret over eget budsjett. I stedet får han fem milliarder kroner i friske penger når forsvarspolitisk utvalg i dag legger fram sin innstilling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet kjenner til hovedtrekkene i innstillingen som det regjeringsoppnevnte utvalget legger fram for forsvarsminister Bjørn Tore Godal i dag. Utvalget følger i grove trekk anbefalingene fra Forsvarsstudien 2000, som ble lagt fram i forrige uke. Det betyr at general Frisvold får støtte for den kraftige omleggingen fra et invasjonsforsvar til et mindre og mer fleksibelt forsvar, med langt færre soldater, ansatte, avdelinger og våpen. Det politiske utvalget vil imidlertid prioritere verneplikten, hæren og Nord-Norge sterkere enn det de fagmilitære har gjort. Blant annet vil utvalget beholde MTB-ene og en brigade ekstra. Det som vil vekke reaksjoner langt inn i Finansdepartementet, er utvalgets rause omgang med penger.

Friske penger

Forrige fredag konstaterte general Frisvold nøkternt at han ikke regnet med å få mer enn 25 milliarder i året til å drive Forsvaret for. Han foreslo derfor en radikal omstilling de neste fem årene. Prislappen for ommøbleringen anslo han til 10 milliarder kroner de neste årene, men Frisvold la til grunn at beløpet skulle dekkes de neste årene innenfor budsjettrammen på 25 milliarder.

Han forventet ikke ekstra midler fra politikerne. Forsvarspolitisk utvalg, derimot, vil gi Forsvaret fem milliarder kroner i friske penger i årene framover.

Nesten 30 mrd.

I realiteten vil det bety at forsvarsbudsjettet vil nærme seg 30 milliarder i alle disse årene på grunn av at kostnadene til internasjonale operasjoner skal bevilges ekstraordinært. Frisvolds omstillingspakke på nærmere ti milliarder kroner omfatter sluttvederlag til befal og sivilt ansatte på 3 milliarder kroner. Det innebærer at de fire tusen overtallige ikke kan regne med å få mer enn to årslønner i kompensasjon. 2,5 milliarder gjelder avskriving av tap på eiendom der Forsvaret legger ned. 3,5 milliarder vil det koste i nyinvesteringer der Forsvaret skal konsentrere innsatsen.