General Franks røper ikke planene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

General Tommy Franks og hans stab røper ikke sine vurderinger og planer til media, og dermed til irakerne. Militære sjefer har tvert imot for vane å gi inntrykk av én ting, for så plutselig å gjøre noe annet. Det foregår et spill, og jo mer omfattende og direkte mediadekningen blir, desto større blir muligheten for de militære til å utnytte den.

Og om president George W. Bush og hans stab har urealistiske oppfatninger, faller nok de fleste av uttalelsene deres i forståelse med forsvarssjefen, general Richard B. Myers. Trolig i en vekslende grad av forståelse. Men hva Myers tenker i sitt stille sinn, får vi neppe vite særlig mye om før vi får de første lekkasjene, eller forskerne får tilgang til kildene eller Myers skriver sine memoarer.

Uttalelser om at krigen kan bli lang men at USA vil stå løpet, kan være myntet primært på Bagdad. Der er håpet åpenbart at en langvarig krig skal få USAs besluttsomhet til å vakle. Også overfor resten av den arabiske verden føler nok amerikanerne et behov for å forsikre om sin besluttsomhet, uansett krigens varighet.

Etterretning

De irakske troppenes posisjoner og bevegelser overvåkes nå med midler verden aldri tidligere har sett makten til. Og mens kampene utvikler seg, driver koalisjonen en intens avlytting av militær sambandstrafikk og sivilt iraksk radio-, TV- og telefonsamband.

I tillegg til midler vi vet lite om, opererer amerikanerne blant annet med fire store Rivet Joint flygende lyttestasjoner, og de har tre Rivet Joint i reserve på Mildenhall flystasjon i England. Minst to U-2 fly deltar med diverse utstyr, ett av dem hevdes å formidle data direkte til USA. Fly fra USAs marine og en britisk Nimrod deltar også i avlyttingen, sammen med spesialstyrker inne i Irak som blant annet kan gå inn på telefonlinjer.

Rivet Joint flyene, og Compass Call fly som primært driver elektronisk krigføring og en del sendinger på iraksk, er blant midlene som kan gå inn i irakske datanettverk.

Bare en brøkdel

Helt siden før krigen i 1991 har det vært drevet et intenst arbeid for å bryte irakske koder. To oppgaver blant mange er å lokalisere Saddam Hussein og å finne elektroniske tegn til forestående utskyting av Scud og andre raketter mot koalisjonens styrker, Kuwait og kanskje Israel.

Vi vet lite om hvor vellykket denne avlyttingen og dekodingen er. Media får under enhver omstendighet bare tilgang til en liten brøkdel av materialet som samles inn, og av analysene som gjøres. Enkelte kommentatorer har kanskje en tendens til å ordlegge seg som om de har ganske mye mer.

Hauk over hauk

Krigens aller første flyangrep, mot mål i Bagdad, var et eksempel på hvordan dette spillet foregår. Åpenbart var ikke irakerne klar over at amerikanerne kunne avlytte og dekode sambandstrafikken som førte til at koalisjonen mente å ha lokalisert deler av Iraks toppledelse.

Koalisjonen må ha følt seg temmelig sikker i sin sak, ellers ville man ikke ha røpet sin avlyttingskapasitet på denne måten. Nå har irakerne forlengst truffet sine mottiltak. Det har koalisjonen selvsagt forutsett, men vi vet ikke hvor langt man er kommet i å nøytralisere disse mottiltakene. Dette er et hauk over hauk spill som vil fortsette krigen ut.

Prowler og Big Crow

Mens et hovedpoeng med avlytting er at motparten ikke skal merke hva som foregår, drives det også omfattende virksomhet for å forstyrre iraksk elektronikk. En av USAs to Big Crow, verdens sterkeste flygende jammestasjon for å forstyrre samband, rapporteres å være med i operasjonene. Big Crow er neppe helt ferdig utprøvd for deltagelse i operasjoner ennå, men dette har vi sett før. Både på Balkan og i Afghanistan opererte amerikanerne med enkelte ikke ferdig testede systemer.

Den viktigste flygende jammestasjonen er imidlertid Prowler flyene som opererer fra fire hangarskip i Gulfen og to i Middelhavet, og fra landstasjoner. Trolig er 30 eller flere Prowler med i operasjonen. Prowler er en av USAs gamle og slitne flytyper som har gjennomgått omfattende moderniseringer og som er blitt fyllt opp med moderne elektronikk. Prowler deltar praktisk talt alltid i koalisjonens flyangrep, for å skjerme flyene mot det irakske luftvernet.

Klare grenser

Enkelte amerikanske militære har lenge advart mot hvordan en erobring av Bagdad vil kunne utvikle seg. Vi vet lite om hvordan generalene Myers og Franks, og tidligere general Colin Powell, ser på dette. Det de helt sikkert vet, er at avlytting har klare grenser når det gjelder å bidra til analyser av slike problemer. Selv om de selvsagt håper på en lettest mulig reise, har de tatt høyde for dette for i sine forventninger. Spørsmålet er hva presidenten og hans aller nærmeste rådgivere har gjort.

ALT OK? General Tommy Franks snakker til media. Men forteller han sannheten?