George får ikke millionene han vant i retten

If tapte på nytt, men anker pilothørsel nok en gang.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) 20. september bestemte Gulating lagmannsrett at If Skadeforsikring må betale 2 863 957 kroner i erstatning til George Edward Connery (56) på grunn av de invalidiserende tinnitusplagene jobben som helikopterpilot har påført ham.

Men Connery kan ikke vente seg erstatningspengene med det første. Aldri, dersom forsikringsselskapet vinner fram. If Skadeforsikring har anket saken til Høyesterett.

Dette gjør selskapet til tross for at Høyesteretts kjæremålsutvalg så sent som i juni i år avviste Ifs anke i saken til Connerys kollega Amund-Ragnar Bjerkeseth (62).

Bjerkeseth-saken omhandlet også invalidiserende øresus med påfølgende psykiske plager. Høyesterett så ikke noe prinsippielt grunnlag for å prøve lagmannsrettens dom.

- If gir seg aldri. Det er ren uthalingstaktikk de holder på med, sier George Connery til Dagbladet.no. 

- Gir seg aldri

Den tidligere helikopterpiloten er født i Nord Irland, men startet i 1976 å fly for norske Helikopter Service AS, nå CHC Helikopterservice.

Hele 43 piloter i selskapet, som flyr oljearbeidere ut i Nordsjøen, har meldt om hørselnedsettelse eller øresusplager. Åtte er fratatt flylisensen, bare siden 2001.

COCKPITSTØY: Svært mange helikopterpiloter opplever nedsatt hørsel og øresus som følge av støybelastning. Foto: SCANPIX
COCKPITSTØY: Svært mange helikopterpiloter opplever nedsatt hørsel og øresus som følge av støybelastning. Foto: SCANPIX Vis mer

Likevel mener If at det kan være alderen, og ikke støyen i cockpit som gir pilotene nedsatt hørsel.

- Jeg har egentlig gått og ventet på at anken skulle komme. If venter en hel måned og sender inn anken like før fristen går ut. Slik har de holdt på hele veien, sier George Edward Connery. Han mener mye av det forsikringsselskapet anfører i anken er uriktig, og er klar hvis det blir nye tak.

-Ja, jeg vil kjempe videre. Jeg er ikke engstelig, men uroer meg over å lese så mye tøv. Du kan si jeg er plaget fordi dette er plagsomt, sier han.

Frykter høyere forsikringspremie

If nekter for at de bedriver uthalingstaktikk, og framholder at de bare har prinsipielle motiv for å anke saken til landets øverste dommere.

- Vi synes hele sakskomplekset er vanskelig. Vi har stort forståelse for at dette er en påkjenning for Connery. Dette er en vanskelig sak å vurdere, og vi mener derfor at det er riktig at domstolene avgjør spørsmålet. For å gjøre belastningen noe mindre, vil selskapet dekke advokatutgiftene for Høyesterett, sier Line Gjengedal Ruud, leder for Forsikringsjuridisk avdeling i If.

Gjengedal Ruud viser til at det i de to sakene som er blitt prøvet for retten, har det vært stor uenighet mellom ulike medisinske sakkyndige om hvorvidt hørselsnedsettelse med påfølgende øresus skyldes alder eller støy.

- Med tanke på at det kan komme et stort antall saker i kjølvannet av dette, ikke bare helikoptersaker, men også saker fra andre berørte bransjer, mener vi Høyesterett bør komme med en avklaring, sier Line Gjengedal Ruud.

George får ikke millionene han vant i retten

Hun påpeker at dersom If lar dommen i Connery-saken bli stående, vil det kunne medføre dyrere forsikringspremie for næringslivet i en yrkesskadeforsikringsordning som allerede koster dyrt.

Det vil være riktigere at Høyesterett eventuelt står bak en slik konsekvens, framholder forsikringsadvokaten.

- Vanlig at tapende part er uenig med retten

- I Connery-dommen heter det også at det hersker «betydelig tvil», sier Gjengedal Ruud.

I anken til Norges Høyesterett argumenterer If med at lagmannsretten har latt forsikringsselskapet ta risikoen for denne tvilen, noe selskapet mener strider mot gjeldende rett.

De mener skadelidte må ta den såkalte tvilsrisikoen da det er andre forklaringer som kan være årsak til hørselsnedsettelsen. If er heller ikke enig i lagmannsrettens bevisbedømmelse.

- Jeg er overrasket over at Høyesterett ikke ville behandle Bjerkeseth-saken med begrunnelsen at saken ikke har betydning utenfor foreliggende sak. Det er mange saker som venter på behandling, og det er viktig for bransjen at Høyesterett tar stilling til problemstillingen, sier advokaten og utdyper:

- Vi håper at Høyesterett vil slippe saken inn til behandling og at vi får en avklaring, sier Gjengedal Ruud som mener det er «høyst usikkert» om saken blir tatt til inn i Høyesterett.

Advokat Bent Endresen skal bistå George Connery med ankesaken til Høyesterett. Han har ikke rukket å sette seg ordentlig inn i forsikringsselakapets ankeskriv ennå, og kan derfor ikke kommentere inngående.

- Men det er jo nokså vanlig at tapende part er uenig i rettens bevisbedømmelse, sier han.

KJEMPER VIDERE: George Edward Connery i lagmannsretten med advokat Svein Ove Balle.