Gi 16-åringer stemmerett

Jeg mener en 16-åring i Oslo vet atskillig mer enn meg om hva det bør satses på når det gjelder barne- og ungdomspolitikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

”Gi ungdom stemmerett”, skrev Magne Raundalen og Jan Vincens Steen i Dagbladet. I artikkelen peker de på undersøkelser som viser at barn og ungdom er samfunnsengasjert selv om de ikke er politisk aktive. Kronikken setter fingeren på en viktig ufordring: Å få flere unge engasjert i politikk.

Venstre har programfestet stemmerett for 16-åringer. For Venstre er det viktig at så mange som mulig av den voksne befolkningen bruker stemmeretten sin. Spørsmålet er om 16-åringer er voksne politisk sett. Hvis svaret er ja, er det i mitt hode uproblematisk at de får stemmerett.

Ifølge kommuneloven er personer under 18 år valgbare inn i kommunale utvalg, råd og nemnder. Oppfordringen fra Lokaldemokratikommisjonen var nettopp å velge inn flere under 18 år. For Venstre er det naturlig at ungdom som må betale skatt og som kan fengsles bør gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha. Venstre mener det er ulogisk at man anses som voksen nok til å velge trossamfunn og melde seg ut og inn av statskirken, men ikke voksen nok til å mene noe om hvordan fellesskapet skal bruke de pengene man selv bidrar med.

I sommer foreslo Barneombud Reidar Hjermann at det bør åpnes for prøveprosjekter med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011. Barneombudet pekte blant annet på at barn og ungdom vet hva det er som er viktig for at deres generasjon skal ha det bra og at stemmerett ved lokale valg vil gi ungdom økt politisk bevissthet. Dette forslaget ble godt mottatt i Venstre. Ved å senke stemmerettsalderen vil unges behov bli satt sterkere på dagsorden av lokale politikere og ungdom vil få mye større mulighet til å påvirke der avgjørelser blir tatt.

Jeg tror ikke det er noen fare for at 16- og 17-åringer vil storme inn i politikken dersom stemmerettsalderen senkes. Hvis du får velgernes tillit som 16-åring, fortjener du den virkelig! La oss slippe til de som er interessert. Jeg mener en 16-åring i Oslo vet atskillig mer enn meg om hva det bør satses på når det gjelder barne- og ungdomspolitikk.