Gi slipp på lærerne

Thorbjørn Jagland har en enestående mulighet til å gjøre et dristig sprang uten selv å hoppe. Han kan la sentrumspartiene, Høyre og Frp bli enige om å overføre forhandlingsansvaret om lønn for lærere fra staten til kommunene uten å lage regjeringskrise av det.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han kan la det skje, uten selv å måtte ta ansvar - forutsatt at regjeringspartiene lander på at kommunene selv må få forhandle med landets største yrkesgruppe, som de gjør med sine andre ansatte.

Eller han kan være enda djervere og la egne ord bli fulgt av aktiv handling. Jaglands hovedpoeng i den stort oppslåtte kronikken i Dagbladet i forrige uke var at samfunnet ikke lenger er tjent med en så sterk statlig styring over kommunene. Som eksempel på dagens sentralstyring viser han til at det er 18 kontrollinstanser fra den enkelte skole og opp til departementet. Hvor mye ressurser og kreativitet går ikke tapt på veien? spør han. Jagland mener det er tid for et helt nytt forhold mellom stat og kommuner. Ansvaret må desentraliseres, mener Ap-lederen.

  • Jagland nevner ikke lønns- og arbeidsgiveransvaret for lærerne spesielt. Men hans partifelle, Halvdan Skard i Kommunenes Sentralforbund, griper begjærlig tak i Jaglands argumentasjon. Skard mener spørsmålet i virkeligheten dreier seg om sentrale politikeres manglende respekt for det lokale folkestyret og partienes lokalpolitikere. Ikke noe annet forhold illustrerer det bedre enn at lærernes arbeidsgivere - landets 435 kommuner og 19 fylkeskommuner - pent må betale den lønn staten og lærerne er blitt enige om. Og den summen er om lag 30 milliarder kroner, for øvrig like mye som den del av kommuneøkonomien som er øremerket.
  • Utdanningsminister Jon Lilletun har spørsmålet til utredning. Han innrømmer overfor Dagens Næringsliv at striden mellom KS og lærerorganisasjonene er den vanskeligste saken han har hatt på sitt bord. Han har gitt seg selv frist til jul med å ta stilling. Den tida kan komme godt med, for det er delte meninger i alle regjeringspartiene. Men det er Ap som har vært garantist for dagens system.
  • Hittil har spørsmålet virket som en hellig ku for Ap. Hver gang spørsmålet om å flytte forhandlingsansvaret er satt på dagsordenen, har Ap-regjeringer tviholdt på at lærerlønn er statens domene. Dette er også nedfelt i samarbeidsavtaler mellom LO og Norsk Lærerlag, som i sin tur har betydning for Ap's holdning. Uoffisielt sies det på Youngstorget at lærerorganisasjonene kan takke LO for at de ikke allerede er «kastet til ulvene.» Til gjengjeld har LO en betydelig alliert i lønnsforhandlingene i statlig sektor.
  • Nå er det lite som taler for at kommunene og deres lokalpolitikere har bedre råd til å innfri forventningene om høyere lærerlønn enn staten. Snarere tvert imot. Trang kommuneøkonomi og klager om dette er nærmest blitt en uopphørlig tilstand. Det er en av grunnene til at lærernes organisasjoner stritter imot å få kommunene som motpart. En overføring av forhandlingsansvaret vil ikke være noe hokuspokus for høyere lærerlønninger. Men det vil forplikte både lokalpolitikere og partier på en helt annen måte. De kan ikke lenger skylde på staten og Stortinget. Dessuten må lærernes organisasjoner stole på egne krefter. Det er ikke snakk om å overføre et lønnsdiktat fra staten til kommunene, men forhåpentligvis beinharde forhandlinger.
  • Fortsatt må det være Stortinget og staten som garanterer at den offentlige enhetsskolen opprettholdes og at alle elever får et likeverdig skoletilbud. Men enhetsskolen dreier seg ikke om enhetlige lærerlønninger. Jeg tror ikke det er noen garanti for et likeverdig skoletilbud at et lærerpar i Oslo og Alta tjener nøyaktig det samme. Kanskje hadde det vært bedre for skolen om de hadde en mer «likeverdig» lønn, forhandlet fram lokalt.
  • Lærerorganisasjonene har allerede firt på sine prinsipper ved å godta at kommunene kan bruke ekstralønn som lokkemiddel når de har rekrutteringsproblemer. Hvorfor ikke slippe seg helt løs og prøve krefter mot kommunene, slik de gjør i resten av Norden?