- Gi trådløst Internett til u-land

Gapet mellom de som har og ikke har teknologi blir stadig større. Jeg oppfordrer alle til å forsøke å motvirke det, skriver Kofi Annan i Dagbladet.no.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien er blant globaliseringens drivkrefter. Den fører mennesker sammen og gir beslutningstakere helt nye virkemidler for utvikling. Samtidig øker gapet mellom informasjonssamfunnets bemidlede og ubemidlede. Det er stor fare for at verdens fattige blir utestengt fra den kunnskapsbaserte verdensøkonomien.

Informasjonsteknologien er ekstremt kostnadseffektiv i sammenlikning med annen kapital. Beskjedne investeringer i grunnleggende opplæring og adgang kan gi oppsiktsvekkende resultater. Estland og Costa Rica er velkjente eksempler på hvordan en vellykket IT-strategi kan bidra til økt vekst og høyere levestandard. Men tilmed noen av de mist utviklede landene, som Mali og Bangladesh,

har bevist at beslutsomt lederskap og innovativ holdning med internasjonal støtte, kan knytte fjerntliggende landbruksområder til internett og mobile teletjenester.

Offentlige telesentre er etablert i land så ulike som Egypt, Kazakstan og Peru. Informasjonsteknologien kan faktisk hjelpe fattige land til å hoppe bukk over de lange og smertefulle utviklingstrinnene andre land har måttet passere.

Det blir ikke lett å bygge bru over den digitale kløfta. Alt for ofte krever statsmonopoler ublu priser for bruk av båndbredde. Regjeringene må gjøre mye mer for å skape effektive institusjoner og rammevilkår som kan tiltrekke utenlandsker investeringer. De må også gjennomgå sin egen politikk og ordninger for å sikre at de ikke nekter sine innbyggere de muligheter den digitale revolusjonen byr på.

Trådløst internett

Vi må finne en måte å bringe trådløst internett (Wi-Fi) til utviklingslandene, slik at de kan nytte det lisesnfrie radiospekteret til skaffe billig og rask adgang til nettet. Vi må også utforske mulighetene for å skape et åpent, internasjonalt universitet. Ekspertene kan utvilsomt komme opp med flere ideer i denne retningen.

FN jobber hardt for å mobilisere dusse kreftene i den sosiale og økonomiske utviklingens sak. Et Helse-Inter-Nettverk Verdens helseorganisasjon (WHO) har stilt seg i spissen for, skaper nettsteder for sykehus, klinikker og offentlige helseinstitusjoner i ulandene. Slik blir kvalitetsinformasjon tilgjengelig og kommunikasjonene lettere mellom helsearbeiderne. FNs IT-service, en verdensomspennende sammenslutning av frivillige organisasjoner samordnet gjennom FNs volunteer-program, trener mennesker i utviklingslandene i bruk av informasjonsteknologi og mulighetene den gir.

Uansett hvor lovende og viktige de er, skraper disse anstrengelsene, og andre som skal fremme handel og utdannelse eller avhjelpe katastrofer, bare overflaten av hva som er mulig. Hvis alle land skal dra nytte, trenger vi flere og bedre partnerskap mellom privat og offentlig sektor.

Dette er et av hovedmålene til FNs innsatsgruppe for informasjons og kommunikasjonsteknologi. Den knytter sammen bedriftsledere, regjeringer, frivillige organisasjoner, tekniske eksperter og andre ledere i informasjonsindustrien.

Hvis alle land skal dra nytte av dette, må vi skape en inkluderende, langsiktig visjon og tilnærming til framtida. Det er en av grunnene til at Hovedforsamlingen har besluttet å arrangere et Verdenstoppmøte om informasjonsssamfunnet. første del holdes i Geneve i desember 2003, den andre to år senere i Tunis.

Tenk tekno i utviklingslandene

Toppmøte vil ha stor nytte av at beslutningstakerne i Silicon Valley engasjerer seg aktivt. Jeg vet at en rekke selskaper her allerede støtter gode formål. Men disse aktivitetene retter seg først og fremst mot USA. Jeg håper næringen vil finne en bredere horisont og bringe sin oppsiktsvekkende dynamikk og nyskapningsevne til utviklingslandene.

Regjeringer innser at de ikke kan sikre utvikling på egen hånd. Dermed er det skapt et nytt rom for privat-offentlige partnerskap som kombinerer gode investeringsmuligheter med de fattiges virkelige behov. Jeg håper at Silicon Valley er utfordringen voksen. Selv små initiativer kan gjøre stor forskjell.

I september 2000 vedtok FNs medlemsland en tusenårserklæring. Det er et skjellsettende dokument for det nye tusenåret som reflekterer alle folks bekymringer og håp. Erklæringen fastsetter konkrete mål for redusert fattigdom og oppfordrer til samordnet innsats for å bekjempe ulikhet og urettferdighet samtidig som vi beskytter vår felles arv, jorda, for framtidas generasjoner.

Blant forpliktelsene FN-landene påtok seg er å «sikre at den nye teknologiens fordeler, spesielt informasjons- og kommunikasjonsteknologien, blir tilgjengelig for alle».

Informasjonsteknologi er ingen magisk oppskrift som vil løse alle problemene våre. Men den er en mektig kraft som kan og må bli brukt i våre globale anstrengelser for fred og utvikling. Dette gjelder både moral og økonomi: I det lange løp kan den nye økonomien bare bli produktiv og bærekraftig hvis den sprer seg hele verden og svarer på alle menneskers behov.

Jeg opppfordrer alle som kan gjøre en forskjell til å bidra.