Gift-skandale i Oslo havn

Før den første pælen til det nye operabygget hamres ned i Bjørvika, må 13500 kubikkmeter svært giftig bunnslam fjernes. Men det er bare starten på en formidabel oppryddingsprosess som må komme de neste åra.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Totalt ligger det om lag 780000 kubikkmeter giftslam på havbunnen i Oslos havneområde.

Den metertykke giftmiksturen inneholder store mengder PCB, tjærestoffet PAH og tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly.

Giftig maling

Nå krever Oslo kommune at tre internasjonale selskaper må betale halvparten av oppryddingskostnadene. Forurensningen stammer fra industribedrifter langs Akerselva, skipsverft og annen industri i havneområdet.

PCB-forurensingen, som det haster mest med å fjerne, kommer blant annet fra malingtyper som ble brukt på skipsskrog mellom 1950 og 1970. Forskere som har vært i sving har identifisert tre malingprodusenter: Japanske Kanegafuchi Chemicals Co i Tokyo, tyske Bayer Ag og det multinasjonale selskapet Monsanto Industrial Chemicals Co. Ut fra prinsippet om at forurenser må betale, krever nå Oslo kommune at de står for halvparten av oppryddingskostnadene.

Allerede i januar neste år starter de første oppryddingsarbeidene i Bjørvika.

Men de 13500 kubikkmeterne med giftslam som skal fjernes, representerer bare en «miniopprydding» sammenliknet med opprenskningen som må til for å gjøre indre Oslofjord rein .

Statens forurensningstilsyn (SFT) behandler nå Statsbyggs søknad om opprydding av bunnen rundt operatomta i Bjørvika.

- Planen er dels å forsegle giften, dels mudre opp resten, sier seniorrådgiver i SFT, Per Antonsen til Dagbladet.

Store kostnader

- Det er et åpent spørsmål hvor mye det hele kommer til å koste, sier konstituert havnedirektør Magne Løvhaug sier til Dagbladet.

 • Et alternativ er å flytte mudderet til et 65 meter dypt sjø-deponi utenfor Malmøya. Kostnaden vil i så fall trolig komme i om lag 100 millioner kroner.
 • Dette er PCB

  • PCB (polyklorerte bifenyler) er et kjemisk framstilt stoff. Det vil si at all PCB er menneskeskapt.
  • Stoffet ble satt i produksjon så tidlig som på 20-tallet. Allerede på slutten av 1960-tallet ble det kjent at stoffet hadde store skadevirkninger. I 1980 ble PCB forbudt omsatt og solgt i Norge.
  • PCB brytes sakte ned, samler seg opp i organismer og følger næringskjedene, slik at rovdyr som sel, isbjørn og rovfugl får i seg store konsentrasjoner.
  • For mennesker har man dokumentert skadevirkninger som økt kreftrisiko, redusert immunforsvar, skader på nervesystemet, leverskader, hudskader og reproduksjonsskader som nedsatt fruktbarhet, aborter og dødfødsler samt skader på avkom.
  • PCB er funnet i store mengder i flere norske havner.

  Et annet alternativ er å frakte giften til NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold. Prislappen for dette kan fort utgjøre i størrelsesorden tre ganger så mye.
 • Andre frykter at arbeidet blir langt dyrere. Statsbyggs prosjektleder for operautbyggingen i Bjørvika, Terje Olsen, sier til Dagbladet at minioppryddingen på land og i sjøen rundt operatomta vil komme på om lag 40 millioner kroner. Dette bekoster utbyggeren selv.
 • Et enkelt regnestykke, med utgangspunkt i minioppryddingen i Bjørvika, viser at rensingen av Oslo havn fort kan koste nærmere 500 millioner kroner.

  Byråd for miljø og samferdsel, Hilde Barstad, sier til Dagbladet at hun foreløpig forholder seg til prisanslaget på 100 millioner kroner.

  Av dette er ikke kommunen innstilt på å betale mer enn 50 prosent.

  Forbereder sak


  - Vi mener forurenser må betale, sier Barstad. Dersom de tre malingprodusentene nekter å ta økonomisk ansvar for PCB-forurensingen i Oslo havn, vil Oslo kommune bli nødt til å reise søksmål mot de tre selskapene.

  Et søksmål der PCB-produsentene blir holdt ansvarlig, og ikke de som direkte har stått for forurensningen, vil være historisk - og ytterst komplisert å nå fram med i retten.

GIFT I OPERAENS BAKGÅRD: I Bjørvika, rett utenfor der Operaen skal bygges, ligger det giftigste avfallet i havnebassenget. Allerede i januar begynner de første oppryddingsarbeidene, men ennå vet ingen hvor giften skal plasseres.