Giftanklage mot norsk oppdrettslaks

Norges Naturvernforbund hevder at norsk oppdrettslaks er giftig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Norsk oppdrettslaks er giftig.
  • En middag i uka er nok!.
  • Et par hundre gram oppdrettslaks og du er over miljøgift-grensa til Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU.

Norges naturvernforbund har tatt fram kalkulatoren og hevder at norsk oppdrettslaks ikke bør nytes mer enn en gang i uka. Spis 200 gram og du er over EUs grense for sikkert inntak av miljøgiftene PCB og dioksiner.

Regnestykket til Økland blir som følger:

WHOs nedre grense for helsefarlig inntak av miljøgiftene PCB og dioksiner er 1 pikogram (0,000000000001 gram) i døgnet per kilo kroppsvekt. Det vil si 70 pikogram i døgnet for en 70 kilo tung person. Ifølge Økland viser tall fra Statens næringsmiddeltilsyn at norsk oppdrettslaks inneholder 2.5 pikogram miljøgift per gram fisk. Øvre daglig inntak for vår 70 kilo tunge person blir som følger: 70 delt på 2,5 som er lik 28 gram. Eller 196 gram i uka.

- Jeg har brukt kalkulatoren på tall fra EU og Statens næringsmiddeltilsyn, og funnet at veier du 70 kilo kan du spise 196 gram oppdrettslaks i uka. En porsjon fisk ligger mellom 200 og 250 gram, sier miljøgiftrådgiver Tom Erik Økland til Dagbladet.no.

E4n middag norsk oppdrettslaks i uka, og du ligger i faresonen for hvor mye miljøgift du kan få i deg. Påstår Naturvernforbundet.

Men tallene Økland har brukt i sitt regnestykke, er problematiske. Både EUs øvre grense for personers miljøgift-inntak og Øklands tall for giftinnhold i oppdrettslaks kan diskuteres.

Usikkerhet rundt måletallene

Statens næringsmiddeltilsyn er ikke helt enig i Øklands tall på 2,5 pikogram gift per gram oppdrettslaks.

- Statens næringsmiddeltilsyn antar at miljøgiftinnholdet i norsk oppdrettslaks ligger mellom en og tre pikogram per gram fisk, sier 1.konsulent Marie Louise Wiborg til Dagbladet.no.

Tilsynet holder på å samle tallene fra flere giftanalyser av norsk oppdrettslaks. Det finnes dessverre ikke mange av disse analysene. Grunnen er ifølge Wiborg at de er svært dyre, rundt 10 000 kroner per stykk. Ved analysen tas det fileter fra 25 oppdrettslaks. Dette gir et gjennomsnittsresultat for miljøgiftinnholdet i fisken, forklarer Wiborg.

Hun legger til at det fortsatt er sunt å spise fisk, også norsk oppdrettslaks.

- Vi anbefaler alle å spise mer fisk, oppfordrer Wiborg.

Strenge EU-krav

- EUs nivå for trygt inntak av PCB er satt langt lavere enn det nordiske eksperter har vurdert som trygt, skriver Statens næringsmiddeltilsyn.

EU har en øvre grense på 7 pikogram per kilo kroppsvekt i uka mot den nordiske på 35. WHO har et flytende nivå mellom 7 og 28 pikogram i uka.

Dette har skapt en diskusjon blant norske eksperter, som nå vurderer det vitenskapelige grunnlaget for et så lavt sikkert inntak.

- Noen av oss mener at EUs vitenskapelige komité har overvurdert risikoen, sier overlege Jan Alexander ved Folkehelsa til Dagbladet.no. Han er en av ekspertene som vurderer EUs sikre nivå.

Det er EUs vektlegging av enkelte studier Alexander er skeptisk til. EU har etter hans mening lagt sitt sikre nivå for lavt.

Kreft og fosterskader

Det er to kritiske effekter av dioksiner og PCB på oss mennesker:

Virkning på foster og økt krefthyppighet. Men disse skadene krever høyt inntak av miljøgift over lengre tid.

Nordmenn får i dag i seg ca 14 pikogram per kilo kroppsvekt i uka.

- Det er ikke dokumentert at nåværende eksponeringsnivå gir helseskade, opplyser overlege Alexander.

Og det er dobbelt så høyt som EUs sikre nivå.

<B>GIFTIG: </B> Er norsk laks farlig. I for store mengder.