- Giften spres i Oslofjorden

Marinbiolog mener politikerne har valgt billigløsning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Dagbladet.no var i helgen med på befaring i havnebassenget utenfor den nye operaen i Bjørvika. Havbunnen her er forurenset med giftnivåer som sprenger Statens forurensnings- tilsyns skalaer. Arbeidet med å rydde området har pågått i halvannet år.

Statens vegvesen leder arbeidet med å grave opp bunnslammet for å sende det vekselvis til dypvannsdeponiet utenfor Malmøykalven, noen hundre meter lenger ut i fjorden, og landdeponiet Langøya ved Holmestrand.


- På et tidspunkt gikk dette til dypvanns- deponiet, nå går det til Langøya. Vi regner disse deponiene som like sikre, får vi opplyst av anleggsleder i Vegvesenet Geir Sorte.

Mens Langøya utenfor Holmestrand er et landbasert deponi, ligger dypvanns-

deponiet  på 60 meters dyp innerst i Oslofjorden.

Stor forskjell

- Selvfølgelig er det stor forskjell på disse to løsningene. Deponiet ved Malmøykalven vil alltid ha en viss vannutskiftning, avhengig av strømforholdene, slik vi har sett i vinter, sier Marinbiolog Kjell A. Moe til Dagbladet.no.

Moe har jobbet med spørsmål knyttet til forurensing og Oslofjorden i 25 år og kjenner strømforholdene i fjorden godt.

150 ÅR MED MILJØSYNDER: Industriavfall og kjemikalier fra 150 års aktivitet i indre Oslofjord fjernes i disse dager. Men nå viser det seg at deponiet der gifslammet lagres, lekker - stikk i strid med hva politikere og myndigheter har lovet. VIKTOR JÆGER OG HÅKON EIKESDAL/DAGBLADET
150 ÅR MED MILJØSYNDER: Industriavfall og kjemikalier fra 150 års aktivitet i indre Oslofjord fjernes i disse dager. Men nå viser det seg at deponiet der gifslammet lagres, lekker - stikk i strid med hva politikere og myndigheter har lovet. VIKTOR JÆGER OG HÅKON EIKESDAL/DAGBLADET Vis mer

På kommunens hjemmesider står følgende:

«Dypvannsdeponiet skal etableres i et naturlig søkk i sjøbunnen, som ligger 60-70 meter under havoverflaten. I og med at de forurensede massene dekkes til, vil det ikke lekke ut noe forurensning.»

Nå frykter Moe at Bergquist-rapporten som slippes i morgen skal påvise hans mistanker om at deponiet ikke er trygt.

- Dypvannsdeponiet vil lekke til det blir lagt et lokk på alt sammen. De har valgt den billigste løsningen. Det er ubetenksomt, om man skal velge en politisk ordbruk.

Også mudringsprosessen i Oslos havnebasseng får gjennomgå.

- Man bør stille spørsmål ved motivene bak vedtaket. Når politikere har vært klar over spredning, slik som samferdselsbyråd Peter N. Myhre, så har man bifalt en forurensing av Oslofjorden. sier Moe.

Stoppet arbeidet

Da Dagbladet.no ble med ut i båt fredag for å se nærmere på prosjektet med å ta opp forurensede masser foran den nye operaen i Bjørvika, var arbeidet i full gang. Da båten nærmer seg og Dagbladet.no\'s fotograf tar bilder, blir arbeidet stanset. Kranføreren får beskjed om ikke å slippe ut innholdet i en grabb med forurenset masse som er klar til å tømmes på lekterens dekk.

- Giften spres i Oslofjorden

- Hvorfor tør de ikke fortsette jobben sin når vi kommer? De sier jo at de har de rette tillatelsene, undrer Nesodden-beboer Thomas Hartung i den lokale velforeningen og talsperson Knut Wågsås i Norges Velforbund.

Det tar nærmere et kvarter før grabben åpner seg. Hartung og Wågsås går om bord på lekteren og kommer tilbake med et glass forurenset masse de skal sende til analyse.

Dyp mistillit

Det er en dyp mistillit mellom mange beboere rundt Oslofjorden på den ene siden og ansvarlige myndigheter og utbyggere på den andre siden. Derfor tar aksjonistene egne prøver av det som hentes opp fra vannet.

- Det er jo ulovlig å gå om bord på lekterne, men det er ikke vi som er de kriminelle i denne sammenhengen, sier Wågsås.

En av de ansatte på lekteren forteller at slammet er på vei til Langøya - ikke dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Fra Statens vegvesen får Dagbladet opplyst at dette er fordi kapasiteten til dypvannsdeponiet er sprengt. Det er ikke kapasitet til å sende større mengder forurensede masser ned i vannet enn det som gjøres i dag.

Det betyr at samme type forurensede masse som nå leveres til et av Norges fremste avfallslagere for giftavfall, tidligere har blitt lagret midt blant indre Oslofjords naturperler og fiskeplasser.

- Dette er uproblematisk

Informasjonssjef i Vegvesenet mener arbeidet som foregår utenfor den nye operaen i Bjørvika, er helt uproblematisk.

- Det er ingen grunn til at de skulle stoppet eller skjult arbeidet, slik dere beskriver. Det som skjer der, er mulig å filme og fotografere for media, sier Kjell Solem.

Så langt har 50 000 kubikkmeter forurenset bunnslam blitt deponert ved Malmøykalven i indre Oslofjord. Dette tilsvarer 20 prosent av Vegvesenets totale masser.

- Dette har vært norgeshistoriens største opprydning av forurenset havbunn, og den nye bydelen i Bjørvika bygges ved ren sjøbunn, sier han.

At motstandere mener den forurensede massene lekker tilbake til Oslofjorden fra deponiet ved Malmøykalven, er ifølge Solem ikke Vegvesenets bord.

- Vi forholder oss til de tillatelser som er gitt. Og flere instanser, blant annet Statens forurensningstilsyn og NIVA, har vurdert deponiet utenfor Malmøykalven til å være like sikkert som det på Langøya, sier han.


I morgen kommer rapporten som kan avsløre ukjente lekkasjer fra dypvannsdeponiet utenfor Malmøykalven. Dagbladet.no følger saken.

DYPVANNSDEPONIET: Slik ser det ut under vann nær deponiet ved Malmøykalven i indre Oslofjord. Rapporten som slippes i morgen, vil ifølge flere kilder Dagbladet.no har snakket med, dokumentere at miljøgifter som PCB og TBT lekker fra deponiet og ut i Oslofjorden.
BEKYMRET FOR NESTE GENERASJON: Thomas Hartung (t.v.) og Knut Wågsås er frykter at arbeidet med prosjektet «Ren Oslofjord» vil spre flere miljøgifter enn det som er nødvendig.
HOLDER STENGT: Da Dagbladet.no ankom lekteren i havnebassenget, stoppet alt arbeidet om bord. Vegvesenets informasjonssjef mener det var tilfeldig.
TIL SLUTT: Etter et kvarters venting i båt ved lekterEn utenfor operabygget åpnet grabben seg. De forurensede massene skal sendes til spesialdeponiet for gift på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold. Tidligere har enda giftigere slam - fra samme plass - blitt dumpet innerst i Oslofjorden.
TOK PRØVER: Aksjonistene, som er spente på rapporten som kommer mandag formiddag, tar egne prøver av de forurensede massene i Bjørvika. De mener at det har forekommet gjentatte brudd på konsesjonene ved lagring i dypvannsdeponiet og i arbeid med mudring av havnebassenget.