Giganter mot Norge

En allianse hundre ganger sterkere enn noen norsk regjering reiser seg i nord. Amerikanske dollar og russisk olje vil gjøre norskekysten til verdens nye Suez-kanal. Og bakom lurer Saddam.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DENNE HELGA VAR en delegasjon med høytstående saudiske oljesjeiker i Moskva. Det var bekymrede sjeiker som var på en fact-finding mission. De var nysgjerrige på omfanget av det russisk-amerikanske energisamarbeidet, og bekymret for at det geografiske tyngdepunktet i verdens oljeindustri er i ferd med å flyttes fra den glovarme ørkenen på den arabiske halvøya til grenselandet til det iskalde Arktis i det russiske nord.

DET ER EN BEKYMRING sjeikene deler med enhver norsk regjering. Ikke bare fordi potensialet er så enormt at det på sikt kan endre konkurranseforholdene og senke prisen på olje. Norges bekymring dreier seg først og fremst om det sårbare miljøet i nord. Om noen år vil trolig flere 300000-tonnere i uka frakte russisk olje langs norskekysten, et av verdens farligste farvann, til markedene i USA og EU. Statens forurensningstilsyn mener Norge har beredskap for en ulykke med en 100000-tonner. Men det vil være illusorisk å tro at man kan ha beredskap for å takle ulykker med større båter. Bellonas Frederic Hauge mener det er illusorisk å tro at man skal kunne takle en ulykke også med en 100000-tonner. Men mens de lærde strides om det, forblir problemet uløst fordi båtene likevel blir for store til at noe oljevernutstyr kan takle en ulykke.

UANSETT ER saudierne like maktesløse som Norge i forhold til det som nå skjer i det russiske nord. Grunnen er at utviklingen av oljeindustrien i det russiske nord har bak seg en allianse av penger og politikk som er nådeløst sterk. For president George W. Bush dreier russisk olje seg om intet mindre enn amerikansk sikkerhet. Vi snakker altså om hellige ting i denne terrorens tid. Blir det krig mot Irak, kan hele den arabiske verden stå i brann, med den usikkerheten for USAs og verdens økonomi det innebærer. Blir det ikke krig, er den arabiske verden likevel så ustabil at det er i USAs interesse å være minst mulig avhengig av arabisk olje.

MEN DEN RUSSISKE olja dreier seg om mer enn det. Mest kortsiktig dreier amerikanske investeringer i det russiske nord seg om å kjøpe seg aksept i Russland for at en krig mot Irak er nødvendig. Irak har en statsgjeld på sju milliarder dollar til Russland fra Sovjetunionens tid. Dessuten har russisk næringsliv viktige kontrakter med landet. Dette er selvsagt ting som må kompenseres i rene penger for at Russland, som har vetorett i FNs sikkerhetsråd, skal kunne ha mer forståelse for USAs tøffe Irak-politikk. Mer langsiktig vil både Bush og Putin ha et strategisk samarbeid som venner i en stadig mer usikker og uforutsigbar verden.

FOR PRESIDENT PUTIN kan olje være den avgjørende forskjellen på å gå inn i historien som en politisk fiasko eller en suksess. Selv om vi de siste tre åra har hatt stor vekst i russisk økonomi, så er den fortsatt svært oljeavhengig. Fri flyt i Russlands oljebrønner er den enkleste måten for Vladimir Putin å kjøpe politisk suksess på. Oljepengene er den kapitalen som bokstavelig talt kan olje den russiske økonomien, og sørge for investeringer og vekst. Og du kan ikke bare komme her og komme her, selv om du skulle hete Bondevik, Petersen eller Brende.

SVÆRT FÅ DETALJER har lekket ut om det russisk-amerikanske energisamarbeidet. Men det vi vet ut over den påtrengende politiske logikk som vist ovenfor, er nok til å ta den kommende miljøutfordringen med det aller største alvor. De fire største russiske oljeselskapene har gått sammen om å utrede arbeidet med en rørledning som knytter ledningsnettet på fastlandet til en utskipingsterminal i det russiske nord. Det er all grunn til å tro at amerikanske oljedollar vil være en stor del av det økonomiske grunnlaget for terminalen. Allerede i høst sendes noen få 100000-tonnere til USA. Men det eneste Norge kan gjøre er å rope et høylytt: Alarm! Og så bygge ut vårt eget oljevern, og investere det vi kan i utstyr og opplæring til russisk oljevern.