Giganttap i lavpriskjede

Omsetningen falt med åtte prosent og driftsresultatet endte på minus 519 millioner kroner for lavpriskjeden Nille i fjor.

(Finansavisen): I slutten av april ble det kjent at DNB tok over lavpriskjeden Nille fra oppkjøpsfondet BC Partners.

Selskapet hadde i flere år slitt med svak utvikling i de svenske butikkene, og i løpet av januar i år ble alle de 31 butikkene i Sverige lagt ned.

Ifølge årsberetningen ville det kreve langt større investeringer og mer tid enn tidligere antatt for å få Nilles svenske virksomhet opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå, skriver Finansavisen.

Ifølge det nylig avleverte regnskapet omsatte Nille på konsernnivå for 186 millioner euro i fjor, ned fra 204 millioner euro i 2016, en omsetningsnedgang på litt over åtte prosent.

Konsernregnskapet omfatter det svenske morselskapet NLS Lätt, i tillegg til det norske datterselskapet Nille Holding 2, og dets datterselskaper. Det utarbeides ikke konsernregnskap i norske kroner.

Driftsresultatet endte ifølge avisen på minus 55 millioner euro i fjor, og selskapet oppgir at årsaken var svak salgsutvikling og trykket på bruttomarginene som følge av valutaeffekter og økte rabattilbud.

Resultatet før skatt endte på minus 71 millioner euro i fjor, en forverring fra minus 30 millioner euro i 2016.

Nille skrev ned goodwill i konsernet på 43,6 millioner euro i fjor. Det relateres til at det ble foretatt en endring i kategori- og sortimentstrategien i 2016, uten at den forventede effekten ble oppnådd i 2017, skriver avisen.

«Resultatene i 2017 var dårligere enn forventet og det antas at effekten av endringene kommer til å inntreffe senere enn antatt», heter det i årsberetningen.

Andre økonominyheter:

Én av to går i denne fella på shopping i utlandet
Ringnes må fjerne sperringer på egen Bygdøy-strand
Hun styrer verdier for 12 milliarder